Inspraakreactie VVP op Voorontwerpbestemmingsplan Soestdijk

Het voorontwerpbestemmingsplan voor Landgoed Soestdijk is af en lag ter inzage vanaf 4 september. Tot 15 oktober was het mogelijk een reactie te geven op dit plan.

Net als een aantal andere partijen en particulieren heeft onze vereniging gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Let wel, dit is geen bezwaarschrift, maar een inspraak reactie. Alle reacties die gegeven worden op dit voorontwerp bestemmingsplan worden verzameld en gedeeld met het college van B&W.

Het college zal daarna met een voorstel voor het voorontwerp bestemmingsplan  bij de gemeenteraad komen. De raad buigt zich daar dan over. Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen ten aanzien van dit voorontwerp, dan verandert het voorontwerp bestemmingsplan in een ontwerpbestemmingsplan. In die fase kunnen we weer reageren, door middel van het indienen van een zienswijze. Ook deze zienswijzen worden weer met de gemeenteraad gedeeld.

Dan volgt nog een laatste actie van de gemeenteraad, namelijk het definitieve besluit over het ontwerpbestemmingsplan. Daarna is er sprake van een bestemmingsplan.

Mochten er nog belanghebbenden zijn die zich niet kunnen vinden in het bestemmingsplan, dan is er nog de mogelijkheid tot een beroep bij de Raad van State.

Een lang traject nog.

Enfin, hieronder vindt u de inspraakreactie die wij als VVP hebben ingediend.

(foto: rijksoverheid.nl)

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab