Horecabeleid Buitengebied ter inzage Gemeente Soest

Vanaf morgen ligt bij de Gemeente Soest het nieuwe Horecabeleid Buitengebied ter inzage. U kunt het inzien op het gemeentehuis tot en met 4 juli a.s.

Wat staat er kort gezegd in het beleid daar waar het de Eempolder betreft?

De Gemeente heeft een gebiedsindeling gemaakt, waarbij de Eempolder in twee delen voor komt:

Gebied 2 Eempolder, (code oranje)

Beschrijving van het gebied • Open weidegebied met karakteristieke slagen-verkaveling en losse boerderijen met bomen. • Bijzonder kwetsbaar gebied vanwege natuurlijke en landschappelijke waarden. • Alleen horeca toegestaan op bestaande erven, met gebruik van bestaande bebouwing.

Type horeca • Categorie A en B

Aandachtspunten • Rust voorop, dus geluidsoverlast en lichtoverlast beperken. • Natuur en natuurbeleving zijn belangrijk in de afweging.

Gebied 3 Eempolder, (code rood)

Beschrijving van het gebied • De belangrijkste visueel-ruimtelijke kwaliteit van de Eempolder is de openheid van het weidegebied met een karakteristieke slagenverkaveling. • In die openheid liggen solitaire boerderijen met erfbeplantingen. • De open Eempolder heeft met name een agrarisch karakter.

Type horeca In verband met omgevingswaarden • landschap (openheid, verkaveling) • ecologische waarden (o.a. weidevogels) en • woon- en leefklimaat (rust) geen nieuwe horeca toegestaan.

U ziet dat alleen in gebied 2, met code oranje een vorm van horeca mogelijk is, en wel categorie A en B.

De categorie-indeling is de volgende:

Categorie A: Lichte horeca/dagzaken.

Hieronder vallen kleinschalige horeca-activiteiten waar etenswaren en niet-alcoholische dranken verstrekt worden. De openingstijden worden beperkt van maandag tot en met zondag van 8.00 -20.00 uur. Hierdoor veroorzaken zij slechts beperkt hinder voor omwonenden. De horeca activiteiten beslaan maximaal 100 m2 bruto vloeroppervlak (exclusief terras). Het bijbehorende terras mag niet groter zijn dan het bruto vloeroppervlak.

Zoals: • broodjeszaak; • croissanterie; • lunchroom; • ijssalon (hoofddoel verstrekken van consumptie-ijs voor gebruik ter plaatse); • tearoom; • koffiebar. • snackbar En naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven.

Categorie B: Kleinschalige eet- en drinkgelegenheid.

Hieronder vallen kleinschalige horeca-activiteiten waar etenswaren en niet-alcoholische en alcoholische dranken verstrekt worden. De openingstijden worden beperkt van maandag tot en met zondag van 8.00 – 20.00 uur. Hierdoor veroorzaken zij slechts beperkt hinder voor omwonenden. De horeca activiteiten beslaan maximaal 100 m2 bruto vloeroppervlak (exclusief terras). Het bijbehorende terras mag niet groter zijn dan het bruto vloeroppervlak.

De categorieën C, D en E betreft restaurants, hotels en zalenverhuur. Deze drie categorieën zijn in de polder niet toegestaan.

De complete tekst ligt vanaf morgen ter inzage op het Gemeentehuis, daar kunt u alle details en de complete gebiedsindeling vinden. En indien u wenst kunt u bezwaar maken. Hoe u dat doet, kunt u alvast lezen in het document hieronder, u vindt daar ook meteen de openingstijden om de stukken te bekijken.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Downloaden [112.54 KB]