Het rommelt niet alleen op Soestdijk, maar ook in de Raad van Baarn

Begin februari gaven we al aan dat de Gemeente Baarn een stuurgroep onder leiding van Wouter de Jong, voormalig burgemeester van Houten, opdracht heeft gegeven om te adviseren over het tekort van 11 miljoen dat is ontstaan op de begroting van Soestdijk.

Dit bericht leidde tot vragen in de Gemeenteraad van Baarn en in de raadsvergadering van vorige week hebben BOP, Groen Links en de PvdA kritische vragen gesteld over waarom de Gemeente Baarn deze opdracht heeft verstrekt.

Die vragen aan de Raad waren:

De vragen:

  1. Bevestigt het college de inhoud van het bericht in de Gooi en Eemlander van jl. 18 februari en meer specifiek, heeft de gemeente Baarn de opdracht verstrekt aan het adviesbureau Necker van Naem een oplossing te zoeken voor het tekort van 11 miljoen euro waar de MBEG mee wordt geconfronteerd?
  2. Indien de gemeente Baarn inderdaad de opdrachtgeefster is van het onderzoek, deelt het college dan onze mening dat hiermee de suggestie wordt gewekt dat de gemeente mede-verantwoordlijk is voor het ontstane tekort?
  3. Hoe verhoudt zich dit met de algemeen geaccepteerde kijk op ondernemersrisico?
  4. Wat was voor het college de aanleiding de opdracht te verlenen aan het adviesbureau Necker van Naem?
  5. Gaat de gemeente de totale kosten van het advies declareren bij de MBEG?
  6. Indien dit niet het geval is, kan het college dan aangeven welke reden daaraan ten grondslag ligt?
  7. Is er sprake van andere particuliere in de gemeente spelende projecten waar het college een vergelijkbare rol op zich heeft genomen?
  8. RTVUtrecht heeft de uitspraak aangaande het onderzoek van de oud-burgemeester van Houten ‘toevallig’ genoteerd tijdens een commissievergadering van de Provinciale Staten. Waarom is de raad van Baarn niet door u geïnformeerd over een en ander en kan de raad alsnog een RIB tegemoet zien aangaande de opdrachtverlening?

In de links hieronder ziet u de verslaglegging van RTV en een verwijzing naar de website van BOP, met al dan niet een antwoord op de gestelde vragen.

Het dichten van de begroting is essentieel voor de voortgang van de ontwikkeling van Paleis Soestdijk. Binnenkort moet er een voorontwerpbestemmingsplan gepresenteerd worden in de raad en dat kan alleen met een sluitende begroting. Het blijft dus nog even afwachten hoe het definitieve plan er uit gaat zien.

De VVP houdt vooral in de gaten of in het voorontwerpbestemmingsplan de natuurgebieden die in verbinding staan met de polder geraakt worden. Wij hebben afgelopen jaar kunnen constateren dat dat met name het geval was bij de oplossingen die Made by Holland had gekozen voor de parkeerproblematiek. Daarbij werd de groene corridor ingezet als parkeerplek tijdens evenementen. Binnen het NNN (Natuur Netwerk Nederland) zijn deze groene corridors van belang om fauna de kans te geven van het ene naar het andere natuurgebied te trekken.

(foto: Piet van Dijk, AD)