Upgrade Stadhouderslaan in Soest?

De Vereniging Vrijpolderland dankt zijn bestaan aan de Stadhouderslaan in Soest. Ooit begonnen als “De Stadhouder” is de vereniging tientallen jaren geleden opgericht, vernoemd naar de prachtige lommerrijke laan als entree van Soest.

Verrast door het initiatief van de Gemeente Soest om deze mooie laan een “upgrade” te geven, hebben we als vereniging gemeend om de bewoners van deze laan te moeten ondersteunen in hun weerstand tegen de uitvoering van het plan. De “upgrade” die de Gemeente voor ogen heeft bestaat uit het rooien van 45 prachtige oude eiken, die de laan juist dát karakter geven dat je je als gemeente wenst.

Namens de vereniging heeft het bestuur een brief gezonden aan de Gemeente Soest, de tekst vindt u hieronder.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend!


Brief aan de Gemeente Soest.

Soest, 17 November 2023

Onderwerp: Herinrichting bermen en voet- en fietspaden Stadhouderslaan – zaaknummer 675592

De vereniging Vrij Polderland (VVP) is opgericht in 1990 als belangenvereniging om de natuurlijke omgeving van de Stadhouderslaan te behouden en beschermen. De Stadhouderslaan behoort tot het buitengebied van Soest en valt daarmee onder het mandaat van de vereniging die de zuidelijke Eempolder wil behouden en beschermen.

In dat kader onderschrijft de VVP de bijgaande reacties van bewoners van de Stadhouderslaan in Soest en wijst zij het voorstel zoals beschreven in uw brief van 11 Oktober 2023 integraal af.

Wij vertrouwen erop dat u in samenspraak met bovengenoemde bewoners, de direct belanghebbenden tot een oplossing kunt komen waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de vereniging Vrij Polderland,

Robert van Motman, voorzitter