Eemland 300 wordt een Vereniging

Op 7 maart waren wij als VVP aanwezig bij een zeer goed bezochte bijeenkomst van Eemland 300. Namens natuurmonumenten werd door Gradus Lemmen het stokje overgedragen aan de nieuwe groep, vooralsnog voorgezeten door Theo van der Tak.

Theo gaf een presentatie van een uitgebreide Gebiedsvisie, opgesteld door de Regiegroep. De belangrijkste peilers uit deze visie zijn:

  • Landschap: behoud rust en ruimte, geen bebouwing of wegen, zonne- of windmolenparken. Mogelijk enige voorzieningen voor kleinschalige recreatie;
  • Biodiversiteit: Aandacht voor behoud en verbetering van beplanting, insecten en vogels;
  • Samenwerking tussen boeren en burgers: We hebben elkaar nodig. Nieuwe ketens proberen op te zetten met biologisch verantwoorde producten;
  • Organisatie van Eemland 300: Oprichten van een vereniging met actieve leden die in werkgroepverband zorgen voor verdere uitwerking van de onderwerpen. Verder aanstellen vrijwilligers voor uitvoering in het veld. Een bestuur zorgt voor de formele aanpak, op basis van statuten huishoudelijk reglement en een begroting. Samenwerking met gelijkgezinde bestaande organisaties.

Wij als VVP  herkennen onze eigen doelstellingen in de Verenging Eemland 300 en wij kijken uit naar een goede en intensieve samenwerking. Met een platform als Eemland 300 verwachten wij een verbindende factor te vinden tussen verenigingen en stichtingen die allen tot doel hebben de prachtige Eempolder open en groen te houden.

De getoonde foto is van de website van Eemland300 en gemaakt door Dirk van de Veen.

Interesse?

Een uitgebreid verslag van de avond vindt u hier.

U kunt zich ook al vrijblijvend aanmelden als lid van de vereniging.