CAMPAGNE: Korte Brinkweg 51

Op de hoek Stadhouderslaan – Korte Brinkweg staat al sinds jaar en dag een langhuis boerderij, een gemeentelijk monument, in verval. In 2017 is een projectontwikkelaar met ideeën gekomen om het gemeentelijk monument in ere te herstellen.

Dit heeft geleid tot een bestemmingsplanwijziging met daarin de bouw van parkeerplekken buiten de rode contouren. Niet acceptabel vond de VVP.

Campagne updates