Businterview in de polder over boerderij A. van Dorresteijn

Boer Andre Van Dorresteijn verkocht zijn boerderij met land aan de Insingerstraat in Soest. Voor zijn vleeskoeien huurde hij altijd grasland van anderen. Aan ruilverkaveling deed hij niet mee, maar nu eist hij wel een nieuwe boerderij in de polder, aan de Peter van den Breemerweg in Soest.

Daarvoor kocht hij daar boerenland aan. Nu verlangt hij van de gemeente Soest ’toestemming’ op daar te bouwen maar dat druist juist in tegen gemeentelijke en provinciale regelgeving want op die aangekochte grond mag namelijk geen boerderij komen. Als Stichting Behoud de Eemvallei zijn we het daarmee eens en zelfs de Raad van State heeft dat zo uitgesproken. Van Dorresteijn wil er ondanks alles zijn zin doordrijven en daar een boerderij en een potstal neerzetten. Maar een simpele aanpassing van een bestemmingsplan om iets wat niet kan toch te realiseren, kan niet aan de orde zijn.

Op 4 april was erover een door de provincie Utrecht georganiseerde bijeenkomst met zo’n 90 belangstellenden in de Soester polder, waar gedeputeerde Pim van den Berg tekst en uitleg gaf. Er was veel verzet, gepaard met veel vragen vanuit de zaal. Van den Berg hield even de adem in toen Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei hem vroeg of aan Van Dorresteijn iets was beloofd.

Van den Berg’s reactie: “Misschien moet ik de hand in eigen boezem steken want er wordt wel eens wat beloofd”. Het blijkt dus een verdacht spel op hoog niveau. Als dit boerderijplan opnieuw zal worden ingediend zullen Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) naar de rechter te stappen. Zij zijn tegen dit plan vanwege de aantasting (verstening) van de openheid van het Landelijk Gebied.