Omgevingsvisie Provincie en Gemeente

In 2021 moet de nieuwe omgevingswet klaar zijn. Om deze wet te kunnen vaststellen moet eerst een visie worden ontwikkeld. Hoe wil de Provincie eruit zien, wat zijn de toekomstplannen ten aanzien van bij voorbeeld stedelijkheid, mobiliteit, landschappen, landbouw, energie- en klimaat vraagstukken en ten aanzien van een gezonde leefomgeving.

En de volgende vraag is dan: hoe gaan we een consensus vinden met deze elementen tezamen?

In het kader van participatie heeft de provincie met verschillende belanghebbenden in de provincie gesproken. De opbrengst daarvan vormt nu de basis voor deze omgevingsvisie. De VVP volgt de ontwikkelen op de voet en onderhoudt regelmatig contact met de Provincie.

De Provincie heeft een korte informatie video gepubliceerd, hieronder kunt u hem bekijken.

Een compleet overzicht van alle stappen in de Omgevingsvisie en de nodige achtergrondinformatie vind u hier:

Alles over de omgevingswet in de Provincie Utrecht