Vrijwilligers gezocht in Baarn om Duizendknoop te bestrijden!

De Japanse duizendknoop is een plant met een enorme groeikracht die zich zeer snel vermeerdert. De exoot verdringt andere planten en struiken en kan veel schade aanrichten aan bijvoorbeeld funderingen van gebouwen, bestrating en riolen. Gemeenten bestrijden de plant met man en macht en betrekken inwoners bij hun strijdplan.

De plant is momenteel op grote schaal aan het verwilderen. De gemeente Baarn is op zoek naar inwoners die als vrijwilliger willen helpen om de plant handmatig uit te trekken. Daarbij graaf je met een spade de wortels zoveel mogelijk uit. Elke stengel die vervolgens opkomt, wordt er uitgetrokken. Zo raakt de plant uitgeput. ‘Op termijn wordt het werk lichter doordat er steeds minder nieuwe planten worden aangetroffen en de grond regelmatig wordt losgewoeld. Het is weliswaar een zaak van de lange adem, maar ervaring leert dat de plant het na drie jaar regelmatig uittrekken opgeeft en wegblijft.’

Een behoorlijk intensieve klus waar extra handen van vrijwillige inwoners van harte welkom zijn. De gemeente noemt als tijdsbesteding voor het vrijwilligerswerk 25 beurten verspreid over drie jaar. Dit is ongeveer acht keer per jaar een halve dag. Het bestrijden van de exoot vindt plaats op plekken in de gemeente of in de tuinen van mede-inwoners die vanwege hun leeftijd of een handicap zelf daartoe niet goed in staat zijn. Aanmelden loopt via de groenmedewerker van Baarn.

Heeft u interesse om te helpen, kijk dan op de website van de Gemeente Baarn hoe u zich kunt aanmelden.

Van de wethouder in Soest, Aukje Treep, hebben wij begrepen dat de Gemeente Soest binnenkort ook met een plan van aanpak gaat komen voor de gemeente. Zodra we daar meer over weten, zult u het op onze website vinden.

(foto: Wikipedia)