VVP spreekt in op vergadering Commissie Omgeving 14-2-2023

Op 14 februari jl. was er een bijzondere vergadering van de commissie omgeving in Amersfoort. De raad vergaderde over het project Windplan Isselt. 

Bij deze vergadering werd de mogelijkheid geboden om in te spreken. Daar werd goed gebruik van gemaakt door voor- en tegenstanders. De insprekers waren o.a. diverse omwonende burgers, boeren, vergeten omwonenden van het woonwagenkamp, een ecoloog, lokale ondernemers en Bart Oskam, secretaris van de VVP, die tevens insprak namens het platform tegen Windplan Isselt, waarin vooralsnog, naast de VVP, de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, De Ondernemersvereniging Hoogland en diverse initiatieven van omwonenden samenwerken.

Heeft u de vergadering niet kunnen bijwonen, dan is hij nu terug te luisteren. De insprekers zijn agendapunt 2 op de vergadering. VVP beet het spits af. Het betoog van de VVP start op 3:11, dus vrij snel na aanvang van de vergadering.

U kunt de hele vergadering hier terugluisteren.

Neem contact op

Mail ons