Standpunt VVP inzake Soestdijk

Het standpunt van de VVP ten aanzien van onze oppositie tegen het huidige voorontwerpbestemmingsplan voor Soestdijk lichten wij graag toe.

Als VVP zijn wij voorstander van de restauratie van het Paleis en landgoed maar niet ten koste van de vorstelijke omgeving met schone lucht, de rust en de ruimte die zo kenmerkend is voor dit gebied. Een gebied dat al 350 jaar een bijzonder stiltegebied is in Nederland.

Zoals u weet is de VVP tegen verstening van de polder of ander soortgelijk gebruik zoals parkeren, bebouwen of wegen aanleggen. Dit plan heeft drie elementen in zich die de polder bedreigen, namelijk:

  • Het idee van MBEG om in het plan op te nemen dat er maximaal 80 dagen geparkeerd kan worden op het weiland tussen de Koningslaan en de Praamgracht. De noodzaak voor het parkeren komt voort uit het businessplan van MBEG om minstens 700.000 bezoekers te ontvangen. De weilanden zijn een belangrijke corridor voor fauna dat richting de polder trekt;
  • Daarnaast zal deze verkeersstroom een chaos veroorzaken op de Biltseweg en de Amsterdamsestraatweg waardoor de dreiging reëler wordt dat men dan maar een nieuwe weg door onze polder gaat aanleggen dwars over de Praamgracht;
  • Tot slot zal de herrie van de concerten veel fauna wegjagen uit de polders. Geluid draagt ver over open vlaktes.

MBEG heeft zelf gezegd dat evenementen niet zo belangrijk zijn voor de exploitatie (5% van de omzet). Deze 5% levert echter wel 95% van de overlast dus dat probleem kan MBEG gewoon zelfstandig oplossen.

In het voorontwerpbestemmingsplan staat niets beschreven over het belangrijkste doel van de exercitie: de inspanning om het Paleis te restaureren (het niveau van de restauratie, het tijdsplan of de kosten). MBEG bepaalt wel in het plan hoeveel appartementen en hotelkamers neergezet mogen worden. Kortom, men wil de opbrengst zeker stellen en de kosten vaag houden. Van de nek uitsteken is in dit plan geen sprake. Vertrouwen winnen begint met transparant zijn en daar is MBEG tot nu toe niet in geslaagd.

Wij willen dat MBEG teruggaat naar een kleinschaliger plan waarmee zij winnaar zijn geworden om Soestdijk te mogen kopen. Daarin werken wij graag met andere partijen samen om een krachtige oppositie te vormen tegen ongewenste ontwikkelingen die de polder op korte en lange termijn kunnen schaden.

Buiten de bedreiging van de polder zien we ook dat het Borrebos wordt aangetast. Bossen nemen CO2 op en produceren O2. Bossen herbergen veel leven, in oude bossen zit veel meer leven dan in jonge bossen. Wandelaars komen weer tot rust in het bos en een 250 jaar oud Borrebos krijgt je niet in de volgende 12.500 weken terug. Hoewel dit niet onder het mandaat van VVP valt, gaat het ons wel aan het hart.

Wat wij willen is dat MBEG de plannen aanpast tot een proportioneel plan voor de omgeving. Als zij dat niet willen dan zijn er genoeg geïnteresseerden die het morgen willen kopen om er bijvoorbeeld een museale functie van te maken zoals Museum Voorlinden, Museum More in kasteel Ruurlo en in Gorssel. Er is dus geen reden tot paniek maar wel een goede reden om onze polders te beschermen.

Neem contact op

Vragen? Mail ons