Raad Soest: Geen boerenbedrijf aan P vd Breemerweg

Dit was hem dan, de besluitvormende raadsvergadering in het dossier Van Dorresteijn. Weinig nieuws, een herhaling van wat in vorige vergaderingen aan de orde is geweest.

Ook kwam er nogmaals een motie van afkeuring van de oppositie, die, net als vorige week, met 16 tegen 13 stemmen werd verworpen.

Het raadsvoorstel zelf is daarna in stemming gebracht. Het raadsvoorstel heeft als inhoud: “Weigeren aanvraag bestemmingsplan en verkenning naar vestigingsmogelijkheden nieuw agrarisch bedrijf Peter van den Breemerweg tegenover nrs. 1 en 3”

Dit raadsvoorstel is met 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen. Daarmee is de aanvraag dus geweigerd en is vestiging door Van Dorresteijn door de raad definitief afgewezen.

Een overwinning voor de polder!

(foto: Peter Dorr)