Prinsessen niet blij met ontwikkelingen op Soestdijk

Gisteravond kwam de gemeenteraad van Baarn wederom bijeen, dit keer om te debatteren over het voorontwerpbestemmingsplan Soestdijk.

Kees Koudstaal, de fractievoorzitter van BOP, heeft de Prinsessen aangeschreven over het voorontwerpbestemmingsplan en kreeg een reactie van Prinses Margriet en Prinses Irene die aangaven geschokt te zijn.

“Mijn zuster Margriet en ik zijn geschokt bij het lezen dat de nieuwe eigenaren van het landgoed Soestdijk het oude Borrebos willen aantasten en ook het inmiddels lege marechausseterrein willen gebruiken om nieuwe woningen te bouwen” Prinses Margriet en prinses Irene.

Kees Koudstaal heeft de volledige brief voorgelezen aan de raad.
De reactie van de twee prinsessen heeft het oordeel van de gemeenteraad niet gewijzigd. De meeste fracties lieten blijken dat ze voor het voorontwerpbestemmingsplan zullen stemmen volgende week.Wel wordt er een motie verwacht waarin eisen gesteld gaan worden aan de verkeersafwikkeling, openbaar vervoer en parkeren. En daarnaast moet er een natuurbeheerplan opgesteld worden voordat de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan in gang kan worden gezet.

Het lijkt erop dat raad wel gaat instemmen met het te bouwen hotel op de Parade en de 80 appartementen.

(foto: Borrebos, via website BOPbaarn)

Links

Artikel in DGE over de reactie van de prinsessen.

Wilt u iets melden over Soestdijk?

Mail ons