Petitie aangeboden aan Gemeente Baarn

Op maandag 20 december is de uitslag van de petitie tegen zonnepanelen in de polder aangeboden aan de Gemeente Baarn, door middel van een brief aan de gemeenteraad. U vindt de tekst hieronder. Het aantal ondertekenaars van de petitie loopt nog steeds op, we streven nog naar 1000! 

Geachte gemeenteraad,

Om de volgende twee redenen doet de vereniging Vrij Polderland een beroep op u om op 22 December alle zonnevelden op weidegrond uit het uitnodigingskader te halen en in het bijzonder de geplande zonneparken langs de Praamgracht, de Eemelerwaard en ten oosten van de Eem langs de A1.

Deze redenen zijn:

  1. Bijgaande petitie https://vrijpolderland.petities.nl , die oproept om te tekenen tegen de geplande zonneparken in de Eempolder in Baarn is in 11 dagen al ondertekend door meer dan 700 Baarnaars en omwonenden van Baarn. Hieruit kunt u voorzichtig de conclusie trekken dat er ook in Baarn geen draagvlak is voor zonnevelden op de schaarse gemeentegrond.
  2. Zoals u weet staat in het onlangs afgesloten nationale coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en CU dat zonnevelden of -parken niet meer gewenst zijn tenzij sprake is van multi-functioneel ruimtegebruik. Alle plannen om weidegrond “op te waarderen” met zonneparken worden dus niet meer ondersteund door Den Haag en kunnen dus direct geschrapt worden uit het uitnodigingskader.

Net zoals de meeste van u staat onze vereniging 100% achter het klimaatakkoord van Parijs. Wat ons betreft gaat Baarn inzetten op geothermie (Larderel), zon op dak, zon op opbouw-, schuur- en carport via een ruimer vergunningenbeleid, zon op geluidschermen langs de A1, promotie van elektrische auto’s die onderdeel gaan uitmaken van een vehicle-to-grid systeem zoals Utrecht dat aan het doen is https://www.youtube.com/watch?v=L_BYDKz3_Jg, een plan maken voor de opslag en productie van waterstof uit Baarnsch afval en biostromen en het “importeren” van duurzaam geproduceerde elektriciteit.

Wij wensen u een productieve vergadering toe.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de vereniging Vrij Polderland

Neem contact op

Mail ons