NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW

Inleiding natuur inclusieve landbouw?

Boeren zijn de dragers van het landschap. Dit zien wij ook terug in onze Eemvallei waar boeren zich inzetten voor behoud van de weidevogelstand en het verbeteren van de biodiversiteit. Als vereniging zijn wij een groot voorstander van natuur inclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw met meer aandacht voor een gezond bodemleven door minder intensief gebruik te maken van mest en krachtvoer. Wij zijn ons er zeer van bewust dat de wispelturige wet- en regelgeving van onze overheid het onze boeren moeilijk maakt op meerdere fronten. Ons uitgangspunt is dan ook om met de boeren samen te kijken wat er wél kan in de route naar meer natuur inclusieve landbouw.

Waarom is dit een belangrijk onderwerp?

Natuur inclusieve landbouw draagt bij aan een betere water- en bodemkwaliteit en is goed voor de biodiversiteit, waardoor het landschap vaak beter om kan gaan met het veranderende klimaat. Bijkomend voordeel is dat deze manier van landbouw bedrijven de landschappelijke waarde verhoogt waardoor het landschap aantrekkelijker wordt, ook voor recreatieve doeleinden.

Wat zijn de activiteiten van de VVP inzake natuur inclusieve landbouw?

De VVP erkent dat klimaatverandering een grote impact heeft op de leefbaarheid van de planeet en wil  graag, in het klein, meewerken aan het voorkomen van de negatieve effecten die klimaatverandering met zich mee brengt. De VVP is daarom groot voorstander van natuur inclusieve landbouw in combinatie met lokaal produceren en consumeren. Korte ketens dus.

De VVP heeft zich aangesloten bij een Fieldlab, geïnitieerd door Jan Huijgen uit Bunschoten, en benadert actief boeren (producenten) en burgers (consumenten) om mee te doen aan “Ons Voedsellandschap” (zie link hieronder).

Onze actuele campagnes binnen dit focusgebied zijn:

Campagne Ons Voedsellandschap

(Foto: Kevin van den Hoven)