NATUURGERICHTE RECREATIE

Inleiding natuurgerichte recreatie.

De Eem wordt gebruikt voor kleine watersport (kleinere zeilboten, roeiers, kanoërs e.d.) met roeiverenigingen en jachthavens in Baarn en Amersfoort. Er is ook een fietsboot die meerder haltes heeft langs de Eem, er wordt gezwommen (alhoewel dat niet veilig en gezond is) en er wordt gevist. Daarnaast vindt op de oever en in de polder kleinschalige recreatie plaats zoals fietsen, wandelen bijvoorbeeld op klompenpaden en picknicken. De VVP is voorstander van meer natuur- en cultuurlandschappelijke recreatie-activiteiten door het aanleggen van extra gescheiden fiets- en wandelpaden zodat bezoekers in alle rust van de natuur en landschap kunnen genieten. De VVP is tegenstander van recreatieactiviteiten die autoverkeer zou aantrekken.

Waarom is dit een belangrijk onderwerp?

De zuidelijke Eempolder is ca. 2000 ha groot en bestaat uit 200 ha natuur. Natuurmonumenten is de eigenaar van het 80 ha grote landgoed Coelhorst en van het 80 ha grote vogelreservaat ‘De Slaag’ dat uit drie gebieden bestaat. De provincie Utrecht is eigenaar van De Eem dat als NNN aangemerkt staat. Deze rivier, de kaden en de buitendijkse gebieden (uitgezonderd verharding, erven en gebouwen) is ca. 40 ha groot. De afwisseling van weidegronden en natuur maakt het landschap zeer aantrekkelijk. Mochten volume – en/ of kringloop agrariërs geen interesse hebben in te koop staand landbouwgebied dan zou de VVP deze gebieden graag ontwikkeld zien worden in weidevogel-broedgebieden en/ of nieuwe natuur gericht op het bevorderen van de biodiversiteit.

Wat zijn de activiteiten van de VVP inzake natuurgerichte recreatie?

De strategie van de VVP is om samen te werken met gelijkgerichte organisaties zoals Eemland300, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht en dergelijke. Voor het ontwikkelen van nieuwe natuur werkt de VVP samen met de grootste natuurorganisatie in dit gebied, nl. Natuurmonumenten. Daarnaast investeert de VVP in goed relaties met potentieel subsidiërende organisaties zoals de provincie Utrecht, BD Grondbeheer en Land van Ons.

Voor het beïnvloeden van de visie op recreatie in het gebied is de VVP vertegenwoordigd in diverse overlegorganen die gaan over het buitengebied. Zo hebben wij meegedaan aan het Uitvoeringsprogramma Landschap- en natuurontwikkelingsplan Soest (2019), het ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg (2021) en het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort (2023).

Onze actuele campagnes binnen dit focusgebied zijn:

Campagne

(Foto: Kevin van den Hoven)