LANDSCHAPSBESCHERMING

Inleiding landschapsbescherming.

De zuidelijke Eemvallei is ontstaan in de Eemien- ijstijd van ca 100.000 jaar geleden. Al in de vroege middeleeuwen werd hier landbouw bedreven en werden de eerste dijken aangelegd als bescherming tegen de veelvuldige overstromingen van de Zuiderzee en de Eem. De vruchtbare grond, bestaande uit veen in het noordelijke deel en zand in het zuidelijke deel, ligt al eeuwenlang aan de basis van dit oogstrelende rivierlandschap met zijn groene houtwallen, weelderige bosschages en vooral de prachtige uitgestrekte weidegronden. Een landschap dat gekoesterd moet worden!

Waarom is dit een belangrijk onderwerp?

De zuidelijke Eemvallei heeft een onvervangbare, door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) erkende landschapswaarde en voorziet in een belangrijke regionale behoefte aan natuurontwikkeling, natuurrijke landbouw en natuurrecreatie. Er wordt echter ook grote druk op het gebied uitgeoefend ten gevolge van o.a. de energietransitie en de woningbouw-opgave. Het is nu belangrijker dan ooit dat we dit landschap voor onszelf en voor toekomstige generaties beschermen. De VVP zet zich daar actief voor in.

Wat zijn de activiteiten van de VVP inzake landschapsbescherming?

De VVP houdt de ontwikkelingen die het landschap kunnen aantasten continu scherp in de gaten door o.a. frequent contact te houden met lokale overheden en bestuurders, politieke partijen, inwoners van het gebied en onze achterban. Zodra zich plannen aftekenen die het landschap ingrijpend kunnen verstoren deinst de VVP er niet voor terug om op meerdere fronten in actie te komen. Zo hebben we succesvol de plaatsing van zonneweides weten te voorkomen en voeren wij inmiddels een jarenlange campagne tegen de komst van 2 windturbines aan de zuidelijke rand van het gebied met petities, publicaties in lokale nieuwsbladen, stemadviezen en veelvuldige inspreek-acties in de gemeenteraad. Als het gaat om landschapsbescherming zijn we gecommitteerd om te doen wat nodig is, tot aan het niveau van de Raad van State.

Onze actuele campagnes binnen dit focusgebied zijn:

Campagne Stop Windplan Isselt

Campagne Energietransitie

Campagne De Maten

(Foto: Kevin van den Hoven)