Hoogland-West, het laatste stukje buitengebied van Amersfoort

Sinds Hoogland in 1974 door Amersfoort is geannexeerd is er veel veranderd op het grondgebied van deze voormalige gemeente. Door de expansiedrift van de gemeente Amersfoort zijn alle gronden van Hoogland inmiddels volgebouwd. Het enige stukje buitengebied dat tot nu toe nog niet ten prooi gevallen is aan deze uitbreiding, is Hoogland West.

Het gebied Hoogland West is uniek vanwege de overgang van het hoevenlandschap naar het vlakke polderland. Ook de grondsamenstelling verandert hier van zandgronden naar kleigronden in de polder richting de voormalige Zuiderzee.

De druk vanuit de stad op Hoogland West neemt steeds meer toe. Boerderijen die geen bestaansrecht meer hebben, schuren die gesloopt worden en steeds meer woningen die worden gerealiseerd. Het fraaie landschap wordt gezien als een plaats waar mogelijk sportterreinen ontwikkeld kunnen worden zoals een golfterrein en een buitenzwembad.

De, hoognodige, recreatie vindt steeds meer plaats in Hoogland West, bijvoorbeeld op plekken langs de Eem, die daar niet op ingericht zijn.

Bovenop dit alles is er ‘de energie transitie’, waarbij gemeenten over elkaar heen buitelen met hun groenambities. Deze energie transitie is een actueel onderwerp en lijkt nu ingrijpende gevolgen te hebben voor Hoogland West.

In een Amersfoortse wijk is er een idee ontstaan tot het plaatsen van windmolens. Deze windmolens zullen, om deze wijkbewoners niet tot overlast te zijn, aan de rand van de Eem gezet worden. Hierbij ontstaat er een ramp voor de aanwezige fauna, de lokale bevolking en de geneugten van de recreant. Afgezien van de overlast die dergelijke windmolens (240 meter hoog en overlast tot 2,5 kilometer afstand) veroorzaken, zijn windmolens slecht voor de gezondheid. De slagschaduw en het geluid van deze windmolens leiden tot aanzienlijke stoornissen bij mens en dier. Dit blijkt uit enkele recent verschenen Duitse en Franse studies.

Hoogland West is het enige buitengebied van de gemeente Amersfoort. Het is het laatste gebied waar er nog plaats is voor flora en fauna in de pure vorm.

Gaan wij nu dit laatste stukje buitengebied bij Amersfoort opofferen voor windmolens?  Helpt u ons mee om dit unieke stukje te beschermen?