Hoogland-West, de andere kant van de Eempolder

De oorsprong van de VVP ligt in Soest, maar Soest en Baarn zijn niet de enige plaatsen die aan de Eempolder liggen. Hoogland-West, het klinkt ver weg maar is feitelijk maar een kwartiertje fietsen, ligt aan de andere kant van de Eem.

Dick Reef, Voorzitter van de Flora- en Faunagroep Hoogland-West, geeft hieronder een kleine introductie van het dorp en van het comité Houd Hoogland-West Groen en de Flora- en Faunagroep Hoogland-West.

Waar ligt Hoogland-West? Laten we beginnen bij Hoogland. Het dorp ligt ten noorden van Amersfoort en is in 1974 door deze gemeente geannexeerd.

Het gebied ten westen van Hoogland wordt in de volksmond Hoogland-West genoemd en ligt ruwweg tussen de Bunschoterstraat (de weg Amersfoort-Bunschoten), de A1 en de rivier de Eem. De officiële naam is Buitengebied West.

Eind 1991 werd in samenwerking met de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) het comité Houd Hoogland-West Groen opgericht met het doel bebouwing van Hoogland-West te voorkomen. Eén van de werkgroepen die onder het comité viel was de Flora- en Faunagroep.

Toen in 1994, met het aanvaarden van het streekplan, de dreiging van grootschalige woningbouw van de politieke agenda was verdwenen, werd het comité min of meer slapend. Amersfoort koos voor woningbouw in de wijk Vathorst.

De Flora- en Faunagroep Hoogland-West is gemotiveerd verdergegaan en heeft in de jaren na 1994 het ‘Landschapspad Hoogland-West’ ontwikkeld. Ook zijn er in de jaren daarop verschillende brochures uitgegeven en wordt er elk jaar een vuilruimactie georganiseerd. Onder de paraplu van de Flora- en Faunagroep is een knotgroep actief. Deze groep onderhoudt de houtwallen en singels in Hoogland-West in overleg met bewoners.

Het Landschapspad omringt een zogenaamd hoeven- of kampenlandschap. De kavels in dit gebied zijn onregelmatig van vorm, in tegenstelling tot het slagenlandschap. In een slagenlandschap komen weinig bomen voor en het heeft lange regelmatige kavels. (Ook wel polderlandschap genoemd).

Het hoevenlandschap in Hoogland-West wordt begrensd door de Mgr. van de Weteringstraat, de Coelhorsterweg en de Bunschoterstraat. De meeste kavels zijn begrensd door houtwallen met voornamelijk elzen. Het watertje de Malewetering doorkruist het gebied. Door dit gevarieerde landschap huizen hier veel zoogdieren en vogels. Opvallend zijn de hoogteverschillen in dit relatief kleine gebied. Het dekzandlandschap, gevormd in de laatste ijstijd van rond 10.000 jaar geleden, vertoont verschillen van enkele meters.

Net als de Vereniging Vrij Polderland ijvert de Flora- en Faunagroep Hoogland-West voor de bescherming van het natuur- en cultuurlandschap; wij doen dat onder het motto “HOUD HOOGLAND-WEST GROEN”.

Dick Reef, Voorzitter Flora- en Faunagroep Hoogland-West