Het rommelt op Soesdijk!

Het valt niet mee voor de ontwikkelaar Made by Holland die grootste plannen heeft met Landgoed Soestdijk. Afgelopen periode stapelde de ruis rondom het Paleis zich op. Zoals u weet heeft Made by Holland het Paleis aangekocht met als doel er een evenementen locatie van te maken, voorzien van hotelkamers en een kleine 70 woningen. Maar al snel, bij het voorstel voor een voorontwerpbestemmingsplan, bleek dat de ambities van Made by Holland veel groter waren. Geen 40 maar 140 hotelkamers, geen 68 maar 98 woningen, parkeergelegenheid, aanpassing van de provinciale weg. Tijdens de raadsvergaderingen in de Gemeente Baarn waren vele insprekers om diverse redenen tegen deze grootste plannen, waaronder ook wij als VVP.

Klankbordgroepen

Na de zomer zijn klankbordgroepen in het leven geroepen, burgers en belangenverenigingen die mochten meepraten over de plannen rondom Soestdijk. De klankbordgroepen lagen vanaf dat 1 al onder vuur, met name omdat de leden ervan zwijgplicht kregen opgelegd. Er mocht niet gepraat worden met de pers op straffe van een boete. Deze boete werd, onder publieke druk, zeer snel weer ingetrokken.

Eén van de leden van de klankbordgroepen heeft op 19 oktober zijn medewerking per direct opgezegd. In een brief aan de gemeenteraad van Baarn, tevens gepubliceerd in de Baarnsche Courant, geeft Hans Waagen onomwonden zijn mening over de gang van zaken binnen de klankbordgroepen. De brief heeft nogal wat teweeggebracht, zowel bij Made by Holland als binnen de Gemeente. U vindt de brief onderaan pagina.

Daar bovenop verscheen afgelopen woensdag in de Soester Courant een artikel van de Parel van Baarn. Deze stelde zich kritisch op ten aanzien van de inhuur van het onafhankelijke bureau Awareness dat de klankbordgroepen leidt. Het blijkt dat de Gemeente Baarn daaraan meebetaalt. De Parel van Baarn vindt het onjuist dat er publieke middelen worden ingezet voor zakelijke belangen van een specifieke partij en vindt het vreemd dat het gekozen bureau recent ook al een opdracht heeft vervuld voor deze zelfde partij.

Provincie Utrecht

Deze week hebben de Gemeenten Soest en Baarn alsmede Made by Holland een brief van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht ontvangen, waarin duidelijk wordt uitgelegd dat de woningbouw die gerealiseerd zou moeten worden op het voormalig marechaussee terrein feitelijk verboden is binnen het huidige beleid van de Provincie Utrecht.  De woningbouw is een belangrijk deel van de financiële onderbouwing van het totale plan. Zonder woningbouw, geen sluitende exploitatiebegroting van het Paleis.

De letterlijke tekst in de brief van de Provincie is:

“De uitvoerbaarheid van het plan, met name de voorgestelde woningbouw, is onzeker. De geplande woningbouw is alleen mogelijk als de provincie haar beleid m.b.t. oude bosgroeiplaatsen aanpast dan wel in deze specifieke situatie niet van toepassing verklaart door gebruik te maken van de inherente afwijkingsbevoegdheid. Het aanpassen van het huidige beleid om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft als risico dat de bescherming van de oude bosgroeiplaatsen in de gehele provincie aanzienlijk zou worden beperkt. Gezien het unieke en grote belang van de oude bosgroeiplaatsen zijn we dit nu niet voornemens.”

Wat betekent dit? Dat zullen we de komende tijd gaan ondervinden, is dit het einde van de plannen van Made by Holland of komt er ergens nog een (beschermde) adder onder het gras vandaan?

Wij houden het in de gaten!

(foto: www.paleissoestdijk.nl)

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Downloaden [84.23 KB]