De VVP wenst iedereen Fantastische Feestdagen en Geluk, Gezondheid en Groene polders in 2020.

Wij danken onze leden voor hun steun in het afgelopen jaar.