CAMPAGNE: Peter van den Breemerweg

Boer Andre Van Dorresteijn verkocht zijn boerderij met land aan de Insingerstraat in Soest. Voor zijn vleeskoeien huurde hij altijd grasland van anderen. Aan ruilverkaveling deed hij niet mee, maar nu eist hij wel een nieuwe boerderij in de polder, aan de Peter van den Breemerweg in Soest.

Campagne updates

31-1-2019: Raad vergadert over ‘boer’

foto: AD Op 31 januari aanstaande gaat het gebeuren: een…

College van Soest gaat in op vragen over ‘de’ boer.

De jarenlange strijd over de vestiging van een boerenbedrijf…

Oorlog in Soest…..

Na het artikel vorige week in de Soester Courant dat het…