Een deel van het ons bekende poldergebied vormt een onderdeel van de fietsroute Vogelboulevard Eemland, ook wel het vogelparadijs genoemd. Wie zich in dit vogelrijke landschap bevind zal zich verademen aan de natuur en vooral aan de weidevogels. In de graslanden waar het noodzakelijke weidevogelbeheer plaatsvind wordt je bij de verschillende landhekken begroet door de roep van de tureluur en grutto. Een heerlijk vertrouwd poldergeluid als je het mij vraagt.

De grutto, Limosa Limosa! Persoonlijk mijn favorietste weidevogelsoort maar ook een van de pijlers als het gaat om de ‘gezondheid’ van het plas-dras landschap. Alleen binnen de meest rijke gebieden van het agrarische landschap waarin een goed evenwicht plaatsvind van het kruidenrijk grasland zal de grutto standhouden. Enkel en alleen wanneer alle omstandigheden gunstig genoeg zijn en er genoeg insecten rondvliegen kunnen er kuikens overleven die het voortbestaan van de soort waarborgen.

Waar de kievit al vroeg in het voorjaar begint met nestelen moet de grutto praktisch nog aankomen vanuit zijn wintervertrek. Eind maart worden er gemiddeld 3 tot 4 eieren op een goed verscholen graskuiltje bebroed. Wanneer de jongen dan uit het ei kruipen wegen zij nog geen 30 gram. De opvolgende periode doen de kuikens hun uiterste best om zo snel mogelijk te groeien. In het open maar bloem/kruidenrijke vegetatie rennen de kuikens zelfstandig achter de insecten aan, tot wel 8.000 stuks per dag om snel te groeien. Vooral de langpootmug vormt een ware delicatesse op het menu. Hun zorgzame ouders zijn altijd alert en bieden bescherming tegen roofvogels, vossen, katten en andere predatoren. De jongen zullen het eerste jaar verblijven in een zogenoemd winterkwartier op relatief korte afstand tot hun geboorteplek. Hun ouders daarentegen zullen elk jaar weer de grote reis plannen richting het verre Afrika. Indrukwekkend, vind je niet?

Zorgelijk! Sinds 1990 neemt de soort jaarlijks met 5% af. De soort heeft hiermee dus ook een hoge notering op de rode lijst van kwetsbare soorten. Verder een interessant feit is dat wij in Nederland ruim 90% van de broedparen uit Noordwest-Europa van broedgebied voorzien. Je kan hiermee wel stellen dat wij letterlijk de touwtjes in handen hebben als het gaat over de toekomst van deze majestueuze weidevogel!

Wat kunnen wij zelf doen om de weidevogels te helpen?

  1. Natuurlijk het lidmaatschap bij de Verenging Vrij Polderland om de unieke natuur van het Eemland te beschermen en een gezamenlijk front te vormen in natuurbescherming met andere partijen.
  2. Vogelvriendelijke zuivel aankopen voor meer draagvlak en steun onder boerenbedrijven.
  3. Collectief Eemland zet zich specifiek in voor het plaatselijk weidevogelbeheer in het poldergebied en het ontwikkelen van plas-dras gebieden.

Bestel deze foto

Wilt u deze foto of ander werk van Kevin bestellen? Dat kan. Via deze link kunt u uit een aantal opties  kiezen zoals formaat, materiaal waarop u de foto wilt hebben afgedrukt, of wellicht als behang.

Heeft u vragen over de foto? Neem dan even contact op met Kevin via het contactformulier hiernaast. Hij helpt u graag verder.

Meer foto’s van de maand