De Eemerwaard, een natuurgebied om zuinig op te zijn.

De Eemerwaard is een natuurgebied van 14 ha, gelegen tussen Baarn en de Eem, en aan de zuidkant begrensd door de Praamgracht.

Deze polder is eigendom van de gemeente Baarn en wordt verpacht aan enkele boeren aan het Zuidereind.

Oorspronkelijk was het bestemd als “Agrarisch”, maar sinds 2014 heeft Baarn de bestemming veranderd in “Natuur” vanwege de grote biodiversiteit, waarbij nog steeds agrarische bedrijven worden ingeschakeld voor het beheer.

In 2016 heeft de provincie Utrecht deze polder als NNN (Natuur Netwerk Nederland) aangewezen, waarmee het een officiële beschermde status heeft gekregen.

De natuurwaarden in dit gebied zijn hoog. Weidevogels als Kievit, Grutto en Tureluur komen hier elke jaar terug om te broeden. De predatiedruk van kraaiachtigen is natuurlijk een minpunt, dus er sneuvelen ook broedpogingen. Maar per saldo kan je hier toch regelmatig pullen van o.a. de Kievit zien rondstruinen in het gras. Ook jonge weidevogels uit omliggende weilanden komen hier fourageren.

De Pinksterbloemen kleuren delen in het voorjaar paars, terwijl elders de Boterbloemen voor een goudgele gloed zorgen. Dank zij sloten en de kleine moerasgebiedjes onderaan de dijk  is het poldergebied een waar paradijs voor Kikkers, Padden en Ringslang. Met een beetje geluk zie je Ringslangen het wandelpad over kruipen naar de Praamgracht en vice versa.

Boven de moerasgebiedjes zie je op warme zomeravonden Vleermuizen op de mugjes uit het moeras jagen.

In de weilanden komen ook nog tal van vogels fourageren, zoals Zwanen, Eenden, Blauwe – en Zilverreigers en soms Lepelaars. In de winter zijn er veel Grauwe ganzen, Canadese Ganzen en Brandganzen. Ook Roofvogels komen veel voor, zoals Torenvalk, Buizerd en soms Bruine Kiekendief. In muizenrijke jaren kan je ’s avonds weleens een Velduil spotten. En aan de randen van de polder hebben  Ransuilen en Steenuilen hun onderkomen om van daaruit in de weilanden te fourageren.

Geen wonder dat de Eemerwaard zo populair is bij wandelaars en fietsers uit de verre omtrek.

Een natuurgebied om zuinig op te zijn!

(Tekst: Peter Wichman

Foto: Bord Eemerwaard, ontworpen, geïnitieerd en betaald door Stichting Behoud de Eemvallei)