Brief voor de burgemeester van Baarn

Vanmorgen, woensdag 24 juni, ontving burgemeester Mark Roëll van Baarn voor het gemeentehuis Paul van Hutten van de ‘Vrienden van het Borrebos’. Mede namens de Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud de Eemvallei, Stichting de Parel van Baarn en Soest-Baarn Buurtcollectief gaf hij een presentatie over de plannen rondom Paleis Soestdijk en de zorgen die deze vijf partijen daarover hebben. 

Burgemeester Roëll luisterde aandachtig en gaf aan de informatie mee te nemen in de komende behandeling van het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan.

De tekst van de presentatie is als volgt:

Geachte heer Röell,

Mijn naam is Paul van Hutten. In mijn handen heb ik de brief die ik u zo dadelijk zal overhandigen. Deze brief geeft uitdrukking aan onze gevoelens en meningen over het Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Ik spreek namens de groeperingen die de brief hebben opgesteld:

Vereniging Vrij Polderland

Stichting Behoud de Eemvallei

Stichting De Parel van Baarn

Vrienden van het Borrebos

Buurtcollectief Baarn – Soest

Ik zal namens deze groepen spreken in de vorm ’wij’ en ‘ons’.

Ook wij zijn voorstander van de restauratie van Paleis en Landgoed Soestdijk, een cultuurmonument van allure. Wij willen de opwaardering ook, maar dan wel met behoud van de natuurwaarden, de gezonde lucht en de rust die deze buitenplaats door de eeuwen heen hebben gekenmerkt.

De plannen van de projectontwikkelaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep gaan echter in een heel andere richting.

Wij kunnen niet instemmen met de aantasting en verstoring van de natuur, zowel door de geplande bebouwing als door de enorme recreatiedruk.

Wij kunnen niet instemmen met de planning van de evenementen en de wijze waarop hieraan later nog uitbreiding kan worden gegeven. Wij voorzien een zeer grote overlast, zowel voor de natuur als voor de inwoners van Baarn en Soest, door verkeers- en parkeerdrukte, en door het geproduceerde geluid.

Wij zijn ontstemd dat een verkeersplan ontbreekt, terwijl gemikt wordt op het enorme aantal van 400.000 reguliere bezoekers. Als daar het piekbezoek tijdens evenementen bij komt, zullen de bewoners van Baarn en Soest geconfronteerd worden met een onaanvaardbaar verkeersinfarct op de doorgaande wegen, de bijbehorende vervuiling en geluidsoverlast.

Wij zijn ontstemd over het feit dat de zogeheten ‘oplossing’ die is gevonden een jaar nadat de Baarnse gemeenteraad over het Kader heeft vergaderd, neerkomt op het volledig negeren van de voorwaarden die gesteld zijn in de destijds door de raad aangenomen motie.

Wij zijn ontstemd over de wijze waarop de overheid, op alle niveaus, buigt voor de wensen van de projectontwikkelaar. Wij voelen ons in de steek gelaten, nu blijkt dat de overheden zich niet houden aan hun eigen beleidsregels en hun goede voornemens m.b.t. natuurbehoud.

Wij zijn ontstemd te zien dat aan de MeyerBergman Erfgoed Groep veel meer ruimte wordt gegeven dan hun toekomt, het resultaat van hun beproefde tactiek van overvragen.

Wij zijn ontstemd over het in deze fase ontbreken van de meest essentiële onderzoeksresultaten. De rapporten zijn onderling niet consistent, niet steeds op dezelfde gegevens gebaseerd en vertonen slordigheden en de kenmerken van een haastklus.
In veel rapporten, een enkele uitzondering daargelaten, wordt toegewerkt naar de door de MeyerBergman Erfgoed Groep gewenste uitkomst op basis van een selectieve keuze van uitgangsgegevens.

We zijn ontstemd omdat wij het ontoelaatbaar vinden dat op die basis de besluitvorming nu moet plaatsvinden.

We zijn ontstemd over het gebrek aan transparantie in de hele procedure, en over het participatieproces.

Wij voorzien dat de inwoners van Baarn en Soest uitsluitend de lasten zullen voelen, en niet de lusten. Baarn en Soest zullen verwaarloosbaar profiteren van het voorziene massatoerisme, maar wel de ermee gepaard gaande overlast ervaren.

Wij hopen dat u bovenstaande punten herkent en uw invloed zult uitoefenen om deze ernstige zorgen weg te nemen.

Wij vragen B&W om in de eerste plaats te waken over het welzijn van de inwoners en tegemoet te komen aan hun wensen m.b.t. natuur, gezondheid, rust en bereikbaarheid.

Wij bedanken u voor de tijd die u heeft genomen om onze zorgen in ontvangst te nemen.

Baarn/Soest, 24 juni 2020