Voor een groene en natuurlijke kant
van Soest. Van Paleis tot Avia.
 
      Last updated: 14 Mei, 2018 :




 
     
  

  
 


:::Over een Groen Soest:::

Op woensdag 4 mei om 0900u heeft onze voorzitter op Radio Soest gesproken over de navolgende plannen. U kunt dit hier beluisteren.

Plan Peter vd Breemerweg nieuwe boerderij. RTV Utrecht verzorgde een kort interview met VVP en de boer in kwestie.

Voor al het nieuws inzake bovenstaande plannen, hier de dossier link.

Nieuwe boerderij in Landelijk Gebied. De Vereniging heeft aangegeven tegen deze plannen te zijn vanwege de aantasting van het Landelijk Gebied en de precedentwerking.

Dit is dit de link van radio etc. vanuit de bus, dan krijgt u dit scherm te zien en dan gewoon even op de onderdeeltjes klikken en u hoort alles.

Luister zelf heel goed en dan weet u hoe dit tot stand gekomen is en waar de schoen wringt.

Boer van Dorresteijn heeft zijn land aan de Insingerstraat verkocht. Hij huurde altijd land van andere boeren voor zijn koetjes. Hij deed nooit mee aan ruilverkaveling, maar wil wel graag een nieuwe boerderij. Hij kan de stichtingskosten daarvan niet betalen en zoekt naar een mogelijkheid. Hij kocht 43000m2 boerenland en wil nu van de gemeente graag een mooi groot en duur cadeau. Hij wil er graag een boerderette en een potstal op weg zetten. Waarschijnlijk zijn er heel veel mensen in Soest die van de Gemeente en/of de Provincie best zo'n steun willen ontvangen. Maar die krijgen het nooit. Wordt 5 april bij een radio-opname aan de wei vervolgd, 4-5uur.

O ja net een jaar geleden stond de boer zo in de krant.

 

Groene Soesters maken gekleurde vogelhuizen.

Een goede bekende van ons , Vogel- en Uilenman Jaap van de Berg heeft een aantal mensen weer zover gekregen om een aantal aparte vogelhuizen te maken. Deze werden gisteren geplaatst bij het Lyvore huis in Overhees. Goed zichtbaar als u naar de rotonde komt fietsen of rijden. Hier een kleine impressie. O ja, Jaap zoekt nog mogelijkheden om aan de Lange Brinkweg kasten voor steenuilen te plaatsen. Mensen die daar plaats voor hebben kunnen dat aan ons laten weten.

21 maart, Soest heeft Groen gekozen. Dank.

Op 22 maart heeft onze Voorzitter een bijeenkomst van de Provincie bijgewoond over de Omgevingsvisie. Dit is dus een Openbare bijeenkomst maar men telt snel 90-95% ambtenaren. Deze constatering is meegegeven aan de Gedeputeerde Mevr. M. Maasdam.

 

Jammer maar Korte Brinkweg 51 Soestererf is er doorgedrukt. Ra, Ra, Ra

Sporthal Overhees wordt nu ineens : Verliezen we Vaarderhoogt ?

 

Het feit dat de Regionale Ruimtelijke Visie RRV buiten de burgers om geregeld is zorgt voor veel ophef en vragen. De Provincie weet nog van niets, zegt zij. Maar het feit is wel dat dat de Aftrap voor het totale Omgevingsvisie projekt, dat er in Gemeente en Provincie aan komt, waar van burgers dus verwacht wordt om hun Leefomgeving de definieren; werd georganiseerd zonder dat burgers daar van op de hoogte waren. Bij de aftrap van de 23e januari waren veel bestuurders aanwezig, maar bar weinig tot geen burgers. Vreemd he? Gisteren tijdens Provincie on Tour bij het NMM over de (natuurlijke) omgeving waren er van de ong 60 aanwezigen meer dan 50 publieke bestuurders. Uw Vereniging was vertegenwoordigd en heeft duidelijk haar mening gegeven. Het lijkt tot nu toe een gestuurd proces te zijn.

Steeds meer lijkt het er op dat in de tijdspanne van 2 jaar, Eemland als Buitenplaats van de Randstad - via er zo maar ingeslopen regeltjes - een mooi en belangrijk onderdeel van haar gebied dreigt te verliezen. Sinds de ATLAS van 2016 waarin alles nog ging over Nationaal Landschap Arkemheen Eemland tot aan de rand van de bebouwing van Soest wordt het nu in de RRV Eemland tot aan het spoor. En de burgers zijn daar NOOIT in gekend. Lijkt ons een aardig onderwerp voor de komende verkiezingen. Meer op de RRV pagina.

Bijen zijn o zo belangrijk voor onze omgeving, klik maar op de foto!

 

 

 


 

 

December 2017

HOEZO BESTUURLIJKE VERNIEUWING ?

Wij kunnen veilig stellen dat de RRV tot stand is gekomen zonder betrokkenheid van de BURGER. Zoals wethouder Stegeman van Amersfoort het misschien wel het meest apart onder woorden bracht "Dat is veel te Abstract voor de burger" Hoezo Bestuurlijke Vernieuwing ?? Bij Dorpsbelangen Hoogland hebben ze dat ook geconstateerd, lees. Ook de SGLA uit Amersfoort laat zich niet onbetuigd, lees. Ook Nijkerk is het niet eens met de gang van zaken, leest u maar .

Op 28 december gaf onze voorzitter Robert van Motman een interview op Radio Soest, op de RRV pagina kunt u de link vinden om het interview af te luisteren.

Alles over de Regionale Ruimtelijke Visie en/of de Omgevingsvisie van Soest vindt u op de volgende pagina.

De Raad van Soest heeft op 21 december over de RRV besloten.Waarvoor zij tekende is een groot vraagteken. Een van de Raadsleden vroeg zich af of men niet bezig was om achterstevoren te werken. Eerst de visie goedkeuren en dan pas over de regels te gaan praten. Vreemd dat er helemaal niet gesproken werd over het stuk van Landschap Eemland dat "vogelvrij" verklaard werd. En nog even voor de goede orde, zo staat het beschreven in de RRV.

De regionaler visie beschermt de openheid van Arkemheen en Eemland tussen de Wakkerendijk, de zoom langs het Randmeer , de A28 en de spoorlijn Hilversum-Amersfoort.

En dat betekend het volgende stuk NIET MEER DUS en dat is alles vanuit -links - de punt bij de Waterzuivering aan de Stadhouderslaan, via Korte en Lange Brinkweg, Olijkweg, Van Lenneplaan, Birktstraat tot aan - rechts - de stoplichten van de dierentuinafslag in Amersfoort. Dus inclusief VVZ, Dierenopvang en terrein Groot Gaesbeker Gilde.

En dit is nog niet alles want er staat ook op blz 40 in het RRV voorstel dat men Eemland wil beschermen van Randmeer tot aan de spoorlijn Amsterdam naar Amersfoort. Met andere woorden het Landelijk Gebied, deel van Landschap Arkemheen Eemland dat ligt tussen het spoor en de rand van Soest , zeg maar de Lange Brinkweg, van Lenneplaan en de Birkstraat wordt dan uit het beschermde deel gehaald. Dan valt het GrootGaesbekerGilde terrein dus ook in het vogelvrij verklaarde gebied.

 

Leusden is voorloper TEGEN de bouwplannen en steekt dat niet onder stoelen of banken. Zij wil elke regel uit de RRV niet accepteren die over woningbouw gaat. Lees dit hier.

16 dec 2017 Vooruitlopend op de verkiezingen in Maart worden posities gekozen. Het schrikbeeld van bouwen in de polder richting de Eem doemt op. In Soest en Baarn is een aantal politieke partijen er totaal niet gerust op.Lees hier meer . Dat betekent dus dat men in Leusden niet wil, in Baarn en Soest grote vrees heeft en er toch via een achterdeur geprobeerd wordt iets als visie geaccepteerd te krijgen. Donderdag de 21e wordt er besloten. Het meest in het oog springende is dat men het nergens over aantallen heeft maar wel de bescherming van het gebied tussen de spoorlijn Amsterdam>Amersfoort en de grens van Soest op wil heffen. Hoe doorzichtig kan iets zijn.

En hoe valt dat dan wel te rijmen met de Groene ambities van Soest in het Landschap Ontwikkelings Plan ? Doe even normaal joh ! Dta is zo'n beetje de strekking van het volgende gesprek op de 14e in de Raadszaal.

De Vereniging Vrij Polderland heeft de volgende brief aan B&W en de Raad van Soest gestuurd met haar zienswijze wat betreft deze RRV Visie. Iets klopt er niet? Maar waar het schort gaan we uitzoeken. Op de 14e en de 21e december wordt er over gesproken aan de Dalweg.

Onlangs vond er een drukbezochte bijeenkomst plaats over EEMLAND300. Georganiseerd door NatuurMonumenten om een inzicht te krijgen van datgene wat er in de breedte leeft onder de mensen inzake EEMLAND. De Soester Courant schreef er het volgende over. Er is wel een verslag van de bevindingen en die kunt u hier lezen.

Is Soest ook de weg kwijt in Eemland? Weten wij waarvoor getekend wordt in de Regionale Ruimtelijke Visie? Vele gemeenteraden weten waarschijnlijk niet waar ze precies voor tekenen. Lees hier. Op donderdag 14 december wordt er in Soest voorgesproken en op 21 december denkt men een besluit te nemen. Er schijnt zomaar ineens een stuk Eemland kwijt te zijn. Bestuurlijke Vernieuwing ?

 

Bekijk deze video

 

20 juni 2017 Het behaagt het college van Amersfoort om de Raad voor te stellen de Hoef en de Isselt te gaan bekijken voor Windmolens. Natuurlijk niet Vathorst want daar kunnen anders geen nieuwbouwhuizen meer worden verkocht. Leuk om tijdens de vakantie over na te denken. Hoe verziek ik het natuurgebied waar de regio op drijft. In september komt er meer. Hier volgt het Raadsvoorstel

+++++

 

20 juni 2017, de initiatiefnemer voor de ontwikkeling aan de Lange Brinkweg 87a (in de polder) heeft zijn plannen ingetrokken en komt later met een ander voorstel.

6 juni 2017

Concept 'Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort' valt slecht.
De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op de concept 'Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort' (RRV). Daaronder vallen Soest, Amersfoort, Baarn, Eemnes, Bunschoten, Leusden, Barneveld, Nijkerk en Woudenberg. De eerste 5 genoemde gemeenten liggen in de Eemvallei. Enige punten van de zienswijze halen we hier naar voren:

Behoud open landschap Eemvallei staat voorop.
Opvallend is dat de openheid van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland door de opstellers van de concept 'Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort' wordt erkend. Het verbaast SBDE/ VVP daarom des te meer dat de landschappelijke fraaie zone tussen de spoorlijn Baarn-Amersfoort en de bebouwing van Soest opeens buiten deze beschermingszone wordt gezet. Tevens werd al het gebied tussen het spoor Amsterdam-Amersfoort en de rand van Soest uit het Nationale Landschap weggelaten. SBDE/ VVP zijn van mening dat oprukkende bebouwing vanuit de kernen het Eemland-gebied in, onnodig en ongewenst is. SBDE/ VVP verzoeken daarom deze landschappelijke zone weer tot het te beschermen gebied te rekenen zoals het altijd al was. De natuur en landschap dienen versterkt te worden.

foto eemvallei 2

Geen extra treinhaltes.
SBDE wijst nieuwe voorgestelde treinhaltes op de spoorlijn Amsterdam-Apeldoorn ter hoogte van Soest met klem af. Hetzelfde geldt voor een gecombineerde halte op de lijn Hilversum-Amersfoort ten behoeve van Soest en Baarn. Voorts zal een zeer grote uitbreiding van de daarvoor benodigde infrastructuur voor vernietiging van de landschappelijk fraaie Baarner en Soester zone zorgen.

Cijfers kloppen niet.
Volgens SBDE/ VVP zijn de cijfers voor woningbouw-behoefte in de concept 'Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort' veel te hoog geraamd. Twee gerenommeerde onafhankelijke partijen het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving kwamen met een lagere raming, zo'n 9000 woningen lager. Uiteraard moet dit worden bijgesteld.

U kunt hier de conceptvisie downloaden.

+++++

14 maart 2017 Zienswijze tegen verdere verstening Landelijk Gebied werd ingediend samen met de Stichting Behoud de Eemvallei.

 

De Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud De Eemvallei (SBDE) hebben gezamenlijk bij de Soester gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbesluit ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a te Soest.’

Behoud van de ruimtelijke kernkwaliteit zoals extreme openheid van het landschap staat voor VVP en SBDE hoog in het vaandel. VVP en SBDE zijn daarom tegen het wijzigen van het bestemmingsplan om nieuwbouw van een zeer grote stal/schuur mogelijk te maken, mede omdat het Ontwerpbesluit niet voorziet in het wegbestemmen van de reeds bestaande stenen rundveestal. Daardoor zal deze extra verstening de groene polderrand  ernstig aantasten.

Vorig jaar juni vermeldde de Soester gemeenteraad nog de aanbeveling in haar raadsverslag om in te zetten op actieve ontwikkeling van het landschap en de natuur buiten de rode contour van Soest. Ook werd vastgesteld dat er door regulering moet worden behouden wat er aan natuur en landschap is. Daarom menen VVP/SBDE dat de gemeenteraad de realisatie van een nieuwe stal niet mogelijk dient te maken.

Lees de zienswijze via deze link

 

 

 

 

 

 

VVP nu ook op Twitter

 

Op 7 december heeft er een zeer drukbezochte informatieavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Brinkwegen. Vele ambtenaren luisterden naar heel veel punten van de burgers. Alles wordt meegenomen en in April 2017 denkt men met een followup te komen. Te hoge snelheid, veel sluipverkeer, veiligheid en gevaarlijk voor kinderen waren veel gehoorde pijnpunten. Update: recent kreeg de buurt een brief, er was te weinig geld, er waren te veel vragen, de buurt had te goed nagedacht en er moest nog op gestudeerd worden. Later meer

Regio. Hier doen we het voor ! Openheid !

 

In een Open Brief aan de gemeenten Amersfoort, Soest, Nijkerk en aan de provincie Utrecht met kopie aan alle regiogemeenten hebben wij nogmaals aangegeven niet tegen alternatieve energie te zijn. Wij zijn tegen de lokatie Isselt en tegen de manier waarop wij als gesprekspartners worden weggezet. Iedereen mag onze brief hier lezen.

Het Amersfoortse AD dacht een commentaar te moeten schrijven over de combinatie windmolens en touwtje uit de deur. Hoe kan je zoiets van voor je eigen tijd zo misbruiken. Lees.

In Soest heeft de discussie ook plaatsgevonden en men heeft besloten de discussie in eigen hand te houden en niet uit te geven aan stakeholders. U kunt alles naluisteren via een link die op deze pagina staat. Later meer.

 

Daarom doen we het !

En daar zijn heel veel gemeentes, besturen en overheidsorganen het roerend mee eens, lees maar.

Bescherm Unieke Groene Openheid.

 

 

 

October 2016

Intro Stiltegebieden | Randstedelijke Rekenkamer from Randstedelijke Rekenkamer on Vimeo.

Stiltegebieden, hoe en wat ? Door onze vrienden van de Stichting Behoud de Eemvallei werden wij geattendeerd op een film van de Randstedelijke Rekenkamer. Via deze link kunt u er vier bekijken.

 

.

 

 

 

 

 

 


















.






copyright: Vereniging Vrij Polderland 2002-2018©



 


Klik op logo´s voor
meer informatie.
















vergroting klik.

Meer foto's van
Marlies Bouten op haar website.






Over de polders, over groen en dieren!


Nederland Open en Groen site.

+++