Voor een groene en natuurlijke kant
van Soest. Van Paleis tot Avia.
 
      Last updated: 19 Maart, 2018 :
 
     
  

  
 


:::Over een Groen Soest:::

Verslag Flyeraars in de kou, lees meer.

21 maart, kies lokaal, kies GROEN ! Onze flyer !

Niet bouwen in de Eempolder, of ? Lees.

 

Coalitie huivert. Ineens werd de behandeling Korte Brinkweg Soestererf dat uitgesteld was naar voren getrokken om op 12 mrt behandeld te worden. Ra, Ra, Ra. Behandeling verkeersveiligheid Brinkwegen duurt al 1 1/2 jaar en dit moest ineens gebeuren. Ra, Ra, Ra. Maar coalitie wil wel huizen van 7ton op een druk kruispunt. Leek wel een voorbestemd puzzelstuk.

Sporthal Overhees wordt nu ineens : Verliezen we Vaarderhoogt ?

.

Soest is vol wordt er op RTV Utrecht beweerd. Kloppen al die cijfers? Maar hier gaat het om. Dat is helemaal weer zo'n apart Soest 2002 Middelkopiaans verhaal. Een buurmeisje was de 40000e inwoner van Soest geworden. De teller staat nu op net nog geen 46.000. En Amersfoort is gegroeid van 50000 naar 160.000 want het was aangewezen als Groeistad of te wel VINEXstad. Maar er moet gegroeid worden in de regio, naar zeggen oa. voor mensen die in Amsterdam geen huis kunnen vinden. Nou dan kan het hier in Soest ook niet, want zo goedkoop is Soest niet, kijkt u maar naar de prijzen die men vraagt op de kop van de Korte Brinkweg en de Phylomena Volkswagen garage nieuwbouw.

Wilt u het antwoord weten, kijk dan hier.

Het feit dat de Regionale Ruimtelijke Visie RRV buiten de burgers om geregeld is zorgt voor veel ophef en vragen. De Provincie weet nog van niets, zegt zij. Maar het feit is wel dat dat de Aftrap voor het totale Omgevingsvisie projekt, dat er in Gemeente en Provincie aan komt, waar van burgers dus verwacht wordt om hun Leefomgeving de definieren; werd georganiseerd zonder dat burgers daar van op de hoogte waren. Bij de aftrap van de 23e januari waren veel bestuurders aanwezig, maar bar weinig tot geen burgers. Vreemd he? Hoe zo vragen

Bijen zijn o zo belangrijk voor onze omgeving, klik maar op de foto!

 

Januari 2018

Windmolens op zee zijn veel goedkoper en sparen onze natuurlijke omgeving. De Vereniging Vrij Polderland zet zich daar gaarne voor in. Als u mee wilt doen aan dit Burgerinitiatief ga dan naar onze pagina.

Steeds meer lijkt het er op dat in de tijdspanne van 2 jaar, Eemland als Buitenplaats van de Randstad - via er zo maar ingeslopen regeltjes - een mooi en belangrijk onderdeel van haar gebied dreigt te verliezen. Sinds de ATLAS van 2016 waarin alles nog ging over Nationaal Landschap Arkemheen Eemland tot aan de rand van de bebouwing van Soest wordt het nu in de RRV Eemland tot aan het spoor. En de burgers zijn daar NOOIT in gekend. Lijkt ons een aardig onderwerp voor de komende verkiezingen. Meer op de RRV pagina.


Hier kunt u de tekst goed lezen.

December 2017

HOEZO BESTUURLIJKE VERNIEUWING ?

Wij kunnen veilig stellen dat de RRV tot stand is gekomen zonder betrokkenheid van de BURGER. Zoals wethouder Stegeman van Amersfoort het misschien wel het meest apart onder woorden bracht "Dat is veel te Abstract voor de burger" Hoezo Bestuurlijke Vernieuwing ?? Bij Dorpsbelangen Hoogland hebben ze dat ook geconstateerd, lees. Ook de SGLA uit Amersfoort laat zich niet onbetuigd, lees. Ook Nijkerk is het niet eens met de gang van zaken, leest u maar .

Op 28 december gaf onze voorzitter Robert van Motman een interview op Radio Soest, op de RRV pagina kunt u de link vinden om het interview af te luisteren.

Alles over de Regionale Ruimtelijke Visie en/of de Omgevingsvisie van Soest vindt u op de volgende pagina.

De Raad van Soest heeft op 21 december over de RRV besloten.Waarvoor zij tekende is een groot vraagteken. Een van de Raadsleden vroeg zich af of men niet bezig was om achterstevoren te werken. Eerst de visie goedkeuren en dan pas over de regels te gaan praten. Vreemd dat er helemaal niet gesproken werd over het stuk van Landschap Eemland dat "vogelvrij" verklaard werd. En nog even voor de goede orde, zo staat het beschreven in de RRV.

De regionaler visie beschermt de openheid van Arkemheen en Eemland tussen de Wakkerendijk, de zoom langs het Randmeer , de A28 en de spoorlijn Hilversum-Amersfoort.

En dat betekend het volgende stuk NIET MEER DUS en dat is alles vanuit -links - de punt bij de Waterzuivering aan de Stadhouderslaan, via Korte en Lange Brinkweg, Olijkweg, Van Lenneplaan, Birktstraat tot aan - rechts - de stoplichten van de dierentuinafslag in Amersfoort. Dus inclusief VVZ, Dierenopvang en terrein Groot Gaesbeker Gilde.

En dit is nog niet alles want er staat ook op blz 40 in het RRV voorstel dat men Eemland wil beschermen van Randmeer tot aan de spoorlijn Amsterdam naar Amersfoort. Met andere woorden het Landelijk Gebied, deel van Landschap Arkemheen Eemland dat ligt tussen het spoor en de rand van Soest , zeg maar de Lange Brinkweg, van Lenneplaan en de Birkstraat wordt dan uit het beschermde deel gehaald. Dan valt het GrootGaesbekerGilde terrein dus ook in het vogelvrij verklaarde gebied.

 

Leusden is voorloper TEGEN de bouwplannen en steekt dat niet onder stoelen of banken. Zij wil elke regel uit de RRV niet accepteren die over woningbouw gaat. Lees dit hier.

16 dec 2017 Vooruitlopend op de verkiezingen in Maart worden posities gekozen. Het schrikbeeld van bouwen in de polder richting de Eem doemt op. In Soest en Baarn is een aantal politieke partijen er totaal niet gerust op.Lees hier meer . Dat betekent dus dat men in Leusden niet wil, in Baarn en Soest grote vrees heeft en er toch via een achterdeur geprobeerd wordt iets als visie geaccepteerd te krijgen. Donderdag de 21e wordt er besloten. Het meest in het oog springende is dat men het nergens over aantallen heeft maar wel de bescherming van het gebied tussen de spoorlijn Amsterdam>Amersfoort en de grens van Soest op wil heffen. Hoe doorzichtig kan iets zijn.

En hoe valt dat dan wel te rijmen met de Groene ambities van Soest in het Landschap Ontwikkelings Plan ? Doe even normaal joh ! Dta is zo'n beetje de strekking van het volgende gesprek op de 14e in de Raadszaal.

De Vereniging Vrij Polderland heeft de volgende brief aan B&W en de Raad van Soest gestuurd met haar zienswijze wat betreft deze RRV Visie. Iets klopt er niet? Maar waar het schort gaan we uitzoeken. Op de 14e en de 21e december wordt er over gesproken aan de Dalweg.

Onlangs vond er een drukbezochte bijeenkomst plaats over EEMLAND300. Georganiseerd door NatuurMonumenten om een inzicht te krijgen van datgene wat er in de breedte leeft onder de mensen inzake EEMLAND. De Soester Courant schreef er het volgende over. Er is wel een verslag van de bevindingen en die kunt u hier lezen.

Is Soest ook de weg kwijt in Eemland? Weten wij waarvoor getekend wordt in de Regionale Ruimtelijke Visie? Vele gemeenteraden weten waarschijnlijk niet waar ze precies voor tekenen. Lees hier. Op donderdag 14 december wordt er in Soest voorgesproken en op 21 december denkt men een besluit te nemen. Er schijnt zomaar ineens een stuk Eemland kwijt te zijn. Bestuurlijke Vernieuwing ?

 

 

 

November 2017, meer info hier

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van de VVP is onlangs een nieuw bestuur gekozen.

De nieuwe bestuursleden zijn: Petra Bertelink, woonachtig aan de Stadhouderslaan. Zij zal het penningmeesterschap op zich nemen en volgt daarmee Eric Visser op. De vereniging bedankt Eric voor zijn grote inzet in het bestuur van de VVP in de afgelopen jaren.

Jack Dekker, woonachtig aan de van Lenneplaan. Hij wordt de nieuwe secretaris en volgt daarmee Bob Smiet op die deze functie ruim 15 jaar met enthousiasme en inzet heeft vervuld. De vereniging bedankt Bob en heeft hem gevraagd dit jaar zijn taken over te dragen aan Jack en het nieuwe bestuur. Daarna zal Bob, met zijn grote dossierkennis, het bestuur op de achtergrond nog adviseren.

Robert van Motman, woonachtig aan de Stadhouderslaan. Robert heeft het voorzitterschap op zich genomen en volgt daarmee Hans de Koning op. Hans is een van de oprichters van de VVP en heeft daarmee 27 jaar leiding gegeven aan de VVP. De vereniging is Hans buitengewoon dankbaar voor wat hij met de VVP heeft bereikt.

Het nieuwe bestuur gaat zich de komende jaren, met steun van de leden inzetten voor het behoud van het polderlandschap aan de Oostzijde van Soest. De doelstellingen van het nieuwe bestuur zijn: 1. De bewoners van de Oostkant van Soest informeren over het bestaan van de VVP 2. De leden meer betrekken bij de plannen voor de polder 3. De samenwerking te intensiveren met “zuster” organisaties 4. De politiek motiveren om de polder niet op te offeren voor geldelijk gewin maar zo mooi als die is door te geven aan de volgende generaties. Het nieuwe bestuur bedankt de leden voor het vertrouwen. 21-11-2017

22-11-2017 Het nieuwe bestuur presenteert zich aan Soest in de Soester Courant, lees hier.

Soestererf, beoogde nieuwbouw, de plannen. klik hier voor updates.

 

Korte Brink 51, lees ook hier, plannen voor het realiseren van 8 woningen zijn in de maak en een bouwvergunning is aangevraagd. Bouwplannen op een van de drukste verkeerspunten van Soest wordt op de voet gevolgd.

Een Gezond en Groen initiatief. Enkele karrentrekkers propageren het en wij willen er graag bij onze leden en lezers aandacht aan besteden. Gezond eten met produkten uit de eigen regio. Een nieuwe manier van zaaien en oogsten, lees hier meer over dit initiatief, waarvoor een inloopavond wordt georganiseerd op 28 september

Herenboeren Soest en omstreken.

 

Bekijk deze video

In de afgelopen week zijn er weer regelmatig ooievaars in de weilanden langs de Eem bij de Malebrug gesignaleerd.

5 September heeft er een "inspraakronde" op het Amersfoortse stadhuis plaats gevonden. Die verliep een beetje chaotisch, zoiets hadden wij nog nooit eerder meegemaakt. Amersfoort had zonder het publiek iets te melden haar regels veranderd en niet gemeld. Een achttal groeperingen uit Eemland gaat daar bezwaar tegen maken. Zowel voor- als tegenstanders zijn niet echt aan het woord gekomen. Amersfoort doet wel heel erg groen, maar alles wat zij in rapporten schrijft valt een beetje in het niet lijkt het wel. Later meer. In ieder geval komt er voorlopig op 19 september een extra Ronde.

31 juli 2017 Projektontwikkelaar deelt flyers uit in de buurt van Korte Brinkweg 51 . Op de plaats van de oude boerderij - die de eigenaar heeft laten vervallen - zou men graag 8 woningen willen realiseren. Hier kunt u de flyer lezen. Op 31 augustus is de bouwaanvraag ingediend.

21 juli 2017 Amersfoort koopt gronden aan de Melksteeg (corridor van N199 tot aan de Eem) om verlies van 3000 bomen te compenseren ten gevolge van toekomstige aanleg Westelijke Rondweg. Lees hier.

20 juni 2017 Het behaagt het college van Amersfoort om de Raad voor te stellen de Hoef en de Isselt te gaan bekijken voor Windmolens. Natuurlijk niet Vathorst want daar kunnen anders geen nieuwbouwhuizen meer worden verkocht. Leuk om tijdens de vakantie over na te denken. Hoe verziek ik het natuurgebied waar de regio op drijft. In september komt er meer. Hier volgt het Raadsvoorstel

+++++

In Soest is het in de polder weer een uitstekend uilenjaar. Volgens de mensen die oa. tellen en ringen zijn er dit jaar beduidend meer uilen van diverse soorten geboren.

20 juni 2017, de initiatiefnemer voor de ontwikkeling aan de Lange Brinkweg 87a (in de polder) heeft zijn plannen ingetrokken en komt later met een ander voorstel.

6 juni 2017

Concept 'Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort' valt slecht.
De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op de concept 'Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort' (RRV). Daaronder vallen Soest, Amersfoort, Baarn, Eemnes, Bunschoten, Leusden, Barneveld, Nijkerk en Woudenberg. De eerste 5 genoemde gemeenten liggen in de Eemvallei. Enige punten van de zienswijze halen we hier naar voren:

Behoud open landschap Eemvallei staat voorop.
Opvallend is dat de openheid van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland door de opstellers van de concept 'Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort' wordt erkend. Het verbaast SBDE/ VVP daarom des te meer dat de landschappelijke fraaie zone tussen de spoorlijn Baarn-Amersfoort en de bebouwing van Soest opeens buiten deze beschermingszone wordt gezet. Tevens werd al het gebied tussen het spoor Amsterdam-Amersfoort en de rand van Soest uit het Nationale Landschap weggelaten. SBDE/ VVP zijn van mening dat oprukkende bebouwing vanuit de kernen het Eemland-gebied in, onnodig en ongewenst is. SBDE/ VVP verzoeken daarom deze landschappelijke zone weer tot het te beschermen gebied te rekenen zoals het altijd al was. De natuur en landschap dienen versterkt te worden.

foto eemvallei 2

Geen extra treinhaltes.
SBDE wijst nieuwe voorgestelde treinhaltes op de spoorlijn Amsterdam-Apeldoorn ter hoogte van Soest met klem af. Hetzelfde geldt voor een gecombineerde halte op de lijn Hilversum-Amersfoort ten behoeve van Soest en Baarn. Voorts zal een zeer grote uitbreiding van de daarvoor benodigde infrastructuur voor vernietiging van de landschappelijk fraaie Baarner en Soester zone zorgen.

Cijfers kloppen niet.
Volgens SBDE/ VVP zijn de cijfers voor woningbouw-behoefte in de concept 'Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort' veel te hoog geraamd. Twee gerenommeerde onafhankelijke partijen het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving kwamen met een lagere raming, zo'n 9000 woningen lager. Uiteraard moet dit worden bijgesteld.

U kunt hier de conceptvisie downloaden.

+++++

14 maart 2017 Zienswijze tegen verdere verstening Landelijk Gebied werd ingediend samen met de Stichting Behoud de Eemvallei.

 

De Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud De Eemvallei (SBDE) hebben gezamenlijk bij de Soester gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbesluit ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a te Soest.’

Behoud van de ruimtelijke kernkwaliteit zoals extreme openheid van het landschap staat voor VVP en SBDE hoog in het vaandel. VVP en SBDE zijn daarom tegen het wijzigen van het bestemmingsplan om nieuwbouw van een zeer grote stal/schuur mogelijk te maken, mede omdat het Ontwerpbesluit niet voorziet in het wegbestemmen van de reeds bestaande stenen rundveestal. Daardoor zal deze extra verstening de groene polderrand  ernstig aantasten.

Vorig jaar juni vermeldde de Soester gemeenteraad nog de aanbeveling in haar raadsverslag om in te zetten op actieve ontwikkeling van het landschap en de natuur buiten de rode contour van Soest. Ook werd vastgesteld dat er door regulering moet worden behouden wat er aan natuur en landschap is. Daarom menen VVP/SBDE dat de gemeenteraad de realisatie van een nieuwe stal niet mogelijk dient te maken.

Lees de zienswijze via deze link

 

 

 

 

 

 

VVP nu ook op Twitter

 

Op 7 december heeft er een zeer drukbezochte informatieavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Brinkwegen. Vele ambtenaren luisterden naar heel veel punten van de burgers. Alles wordt meegenomen en in April 2017 denkt men met een followup te komen. Te hoge snelheid, veel sluipverkeer, veiligheid en gevaarlijk voor kinderen waren veel gehoorde pijnpunten. Update: recent kreeg de buurt een brief, er was te weinig geld, er waren te veel vragen, de buurt had te goed nagedacht en er moest nog op gestudeerd worden. Later meer

Regio. Hier doen we het voor ! Openheid !

 

In een Open Brief aan de gemeenten Amersfoort, Soest, Nijkerk en aan de provincie Utrecht met kopie aan alle regiogemeenten hebben wij nogmaals aangegeven niet tegen alternatieve energie te zijn. Wij zijn tegen de lokatie Isselt en tegen de manier waarop wij als gesprekspartners worden weggezet. Iedereen mag onze brief hier lezen.

Het Amersfoortse AD dacht een commentaar te moeten schrijven over de combinatie windmolens en touwtje uit de deur. Hoe kan je zoiets van voor je eigen tijd zo misbruiken. Lees.

In Soest heeft de discussie ook plaatsgevonden en men heeft besloten de discussie in eigen hand te houden en niet uit te geven aan stakeholders. U kunt alles naluisteren via een link die op deze pagina staat. Later meer.

 

Daarom doen we het !

En daar zijn heel veel gemeentes, besturen en overheidsorganen het roerend mee eens, lees maar.

Bescherm Unieke Groene Openheid.

 

 

 

October 2016

Intro Stiltegebieden | Randstedelijke Rekenkamer from Randstedelijke Rekenkamer on Vimeo.

Stiltegebieden, hoe en wat ? Door onze vrienden van de Stichting Behoud de Eemvallei werden wij geattendeerd op een film van de Randstedelijke Rekenkamer. Via deze link kunt u er vier bekijken.

 

.

 

 

 

 

 

 


.


copyright: Vereniging Vrij Polderland 2002-2018© 


Klik op logo´s voor
meer informatie.
vergroting klik.

Meer foto's van
Marlies Bouten op haar website.


Over de polders, over groen en dieren!


Nederland Open en Groen site.

+++