Voor een groene en natuurlijke kant
van Soest. Van Paleis tot Avia.
 
      Last updated: 24 Juli, 2018 :
 
     
  

  
 


:::Over een Groen Soest en Eemland:::

24 juli 2018 Persbericht van Gemeente Soest over de Peter vd Breemerweg boerderij, de door de boer beoogde locatie kan bij de gemeente niet in de smaak vallen. Men is bezig met een alternatief aan de Noordkant. Vandaag hebben een aantal partijen tegen het oorspronkelijke plan bij de Provincie een zienswijze ingediend. Dit gaat nu allemaal op de langere baan. Na de vakantie meer.

Wat gezamenlijk verzet al niet vermag. Hedenavond (4/7) heeft de Raad van Baarn het verzoek om een giga TV reclamemast aan de A1 toe te staan verworpen. De Stichting Behoud de Eemvallei en de VVP hadden bezwarende zienswijzen ingediend.

Boer krijgt Soest niet mee en hij denkt nu over vertrek uit Soest. Lees de Soester Courant van 23 mei.

Op 17 mei heeft de Stichting Behoud de Eemvallei een rechtszaak gewonnen tegen B&W van Soest inzake parkeren bij de Schans. Klik hier voor meer informatie.

Voor al het nieuws inzake bovenstaande plannen, hier de dossier link.

O ja net een jaar geleden stond de boer zo in de krant.

 

Groene Soesters maken gekleurde vogelhuizen.

Een goede bekende van ons , Vogel- en Uilenman Jaap van de Berg heeft een aantal mensen weer zover gekregen om een aantal aparte vogelhuizen te maken. Deze werden gisteren geplaatst bij het Lyvore huis in Overhees. Goed zichtbaar als u naar de rotonde komt fietsen of rijden. Hier een kleine impressie. O ja, Jaap zoekt nog mogelijkheden om aan de Lange Brinkweg kasten voor steenuilen te plaatsen. Mensen die daar plaats voor hebben kunnen dat aan ons laten weten.

Steeds meer lijkt het er op dat in de tijdspanne van 2 jaar, Eemland als Buitenplaats van de Randstad - via er zo maar ingeslopen regeltjes - een mooi en belangrijk onderdeel van haar gebied dreigt te verliezen. Sinds de ATLAS van 2016 waarin alles nog ging over Nationaal Landschap Arkemheen Eemland tot aan de rand van de bebouwing van Soest wordt het nu in de RRV Eemland tot aan het spoor. En de burgers zijn daar NOOIT in gekend. Lijkt ons een aardig onderwerp voor de komende verkiezingen. Meer op de RRV pagina.

Bijen zijn o zo belangrijk voor onze omgeving, klik maar op de foto!

 

 

 


 

 

December 2017

HOEZO BESTUURLIJKE VERNIEUWING ?

Wij kunnen veilig stellen dat de RRV tot stand is gekomen zonder betrokkenheid van de BURGER. Zoals wethouder Stegeman van Amersfoort het misschien wel het meest apart onder woorden bracht "Dat is veel te Abstract voor de burger" Hoezo Bestuurlijke Vernieuwing ?? Bij Dorpsbelangen Hoogland hebben ze dat ook geconstateerd, lees. Ook de SGLA uit Amersfoort laat zich niet onbetuigd, lees. Ook Nijkerk is het niet eens met de gang van zaken, leest u maar .

Op 28 december gaf onze voorzitter Robert van Motman een interview op Radio Soest, op de RRV pagina kunt u de link vinden om het interview af te luisteren.

Alles over de Regionale Ruimtelijke Visie en/of de Omgevingsvisie van Soest vindt u op de volgende pagina.

De Raad van Soest heeft op 21 december over de RRV besloten.Waarvoor zij tekende is een groot vraagteken. Een van de Raadsleden vroeg zich af of men niet bezig was om achterstevoren te werken. Eerst de visie goedkeuren en dan pas over de regels te gaan praten. Vreemd dat er helemaal niet gesproken werd over het stuk van Landschap Eemland dat "vogelvrij" verklaard werd. En nog even voor de goede orde, zo staat het beschreven in de RRV.

De regionaler visie beschermt de openheid van Arkemheen en Eemland tussen de Wakkerendijk, de zoom langs het Randmeer , de A28 en de spoorlijn Hilversum-Amersfoort.

En dat betekend het volgende stuk NIET MEER DUS en dat is alles vanuit -links - de punt bij de Waterzuivering aan de Stadhouderslaan, via Korte en Lange Brinkweg, Olijkweg, Van Lenneplaan, Birktstraat tot aan - rechts - de stoplichten van de dierentuinafslag in Amersfoort. Dus inclusief VVZ, Dierenopvang en terrein Groot Gaesbeker Gilde.

En dit is nog niet alles want er staat ook op blz 40 in het RRV voorstel dat men Eemland wil beschermen van Randmeer tot aan de spoorlijn Amsterdam naar Amersfoort. Met andere woorden het Landelijk Gebied, deel van Landschap Arkemheen Eemland dat ligt tussen het spoor en de rand van Soest , zeg maar de Lange Brinkweg, van Lenneplaan en de Birkstraat wordt dan uit het beschermde deel gehaald. Dan valt het GrootGaesbekerGilde terrein dus ook in het vogelvrij verklaarde gebied.

Bekijk deze video

 

De Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud De Eemvallei (SBDE) hebben gezamenlijk bij de Soester gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbesluit ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a te Soest.’

Behoud van de ruimtelijke kernkwaliteit zoals extreme openheid van het landschap staat voor VVP en SBDE hoog in het vaandel. VVP en SBDE zijn daarom tegen het wijzigen van het bestemmingsplan om nieuwbouw van een zeer grote stal/schuur mogelijk te maken, mede omdat het Ontwerpbesluit niet voorziet in het wegbestemmen van de reeds bestaande stenen rundveestal. Daardoor zal deze extra verstening de groene polderrand  ernstig aantasten.

Vorig jaar juni vermeldde de Soester gemeenteraad nog de aanbeveling in haar raadsverslag om in te zetten op actieve ontwikkeling van het landschap en de natuur buiten de rode contour van Soest. Ook werd vastgesteld dat er door regulering moet worden behouden wat er aan natuur en landschap is. Daarom menen VVP/SBDE dat de gemeenteraad de realisatie van een nieuwe stal niet mogelijk dient te maken.

Lees de zienswijze via deze link

 

 

 

 

Regio. Hier doen we het voor ! Openheid !

 

In een Open Brief aan de gemeenten Amersfoort, Soest, Nijkerk en aan de provincie Utrecht met kopie aan alle regiogemeenten hebben wij nogmaals aangegeven niet tegen alternatieve energie te zijn. Wij zijn tegen de lokatie Isselt en tegen de manier waarop wij als gesprekspartners worden weggezet. Iedereen mag onze brief hier lezen.

Het Amersfoortse AD dacht een commentaar te moeten schrijven over de combinatie windmolens en touwtje uit de deur. Hoe kan je zoiets van voor je eigen tijd zo misbruiken. Lees.

In Soest heeft de discussie ook plaatsgevonden en men heeft besloten de discussie in eigen hand te houden en niet uit te geven aan stakeholders. U kunt alles naluisteren via een link die op deze pagina staat. Later meer.

Daarom doen we het !

En daar zijn heel veel gemeentes, besturen en overheidsorganen het roerend mee eens, lees maar.

Bescherm Unieke Groene Openheid.

 

 

 

 

Stiltegebieden, hoe en wat ? Door onze vrienden van de Stichting Behoud de Eemvallei werden wij geattendeerd op een film van de Randstedelijke Rekenkamer. Via deze link kunt u er vier bekijken.

 

.

 

 

 

 

 

 


.


copyright: Vereniging Vrij Polderland 2002-2018© 


Klik op logo´s voor
meer informatie.
vergroting klik.

Meer foto's van
Marlies Bouten op haar website.


Over de polders, over groen en dieren!


Nederland Open en Groen site.

+++