Home Wie Bestuur Waarvoor Archief Links Nieuws Contact Suggesties
Waarvoor zet de Vereniging Vrij Polderland
zich al vanaf haar oprichting (eind jaren '80) in,
In de meest brede zin voor het behoud van onze woonomgeving!
Zoals in de "Balans van de dialoog , Provinciaal Streekplan 2005-2015" ondermeer staat beschreven, kiezen wij voor een samenhangend stelsel van natuurgebieden, diversiteit, kwaliteit van landelijkgebied, groen in en om de stad en cultureel erfgoed.
Het waar nodig aanspreken van de overheid.
Wij vinden dat de overheid meer principieel zou moeten kiezen voor ruimte en natuur. Genieten met zijn allen van de natuur.
Tegen uitgebreide nieuwe infrastructurele werken in het Polderland.
Wij zijn tegen een voorgestelde Rondweg omdat dit een grootschalige aantasting van gebied, milieu, woon- en leefklimaat betekent.
Wij willen geen Vinex-achtige groei gemeente worden.
Wij blijven streven naar het behoud van open ruimte, het gevoel van "ons nageslacht en wij kunnen nog genieten van het buiten zijn."
Wij willen graag dat vele Randstad effecten aan ons voorbij gaan.
Dus beperkte groei en zeker geen ontwikkelingen van nieuwe kantoorwijken en grote bedrijfslocaties, zoals in Amersfoort, Hilversum en Barneveld.
Juridische zaken.
Als ontwikkelingen aandacht vragen of aangevochten moeten worden zullen wij, namens onze leden, juridische bijstand inroepen en acties ondernemen.
Bestemmingsplannen.
Soest moet in de nabije toekomst vele plannen vernieuwen en/of aanpassen en wij zullen deze veranderingen op de voet volgen. Er wordt al te veel gedoogd op dit moment.
Wij wensen er alles aan te doen om sluipverkeer tegen te gaan.
De A-1 en de A-28 slibben dicht en Soest merkt dat. Van allerlei kanten worden onze wegen in de ochtend- en in de avondspits overstroomd met sluipers die snel en stoplichtloos hun weg zoeken. Soest is veelal een 30km gebied en daar storen deze mensen zich niet aan. De politie handhaaft niet. Er is dus veel overlast en dit moet onder de aandacht van de gemeente/overheid komen. Onder andere Amersfoort moet aangesproken worden.
Wij vinden het belangrijk dat er een Ecologische HoofdStructuur komt, de EHS.
Deze EHS verschaft ons en de gemeente een stramien om mee te werken.
Ledenwerving.
Nieuw bloed helpt en zorgt voor een niet nalatende kritische blik op de ontwikkelingen. Wij kunnen het niet alleen. Een groot aantal betalende leden vertegenwoordigt ruwweg 400 inwoners van onze gemeente.
Wij vinden dat Soest met 45000 inwoners moet kiezen voor stabilisatie van dit inwonersaantal.
Nergens in de grondwet staat dat je het recht hebt om in je geboortegemeente te mogen blijven wonen, als je wilt werken moet je misschien zelfs - en ook voor je eigen ontwikkeling - naar een heel ander deel van Nederland verhuizen.
Het bouwen om de begroting rond te krijgen is een verkeerde zaak, jammer genoeg komt het veel te veel voor en daardoor trekken gemeentes en ook Soest steeds meer mensen aan.
Veel meer woon/werkverkeersbewegingen zorgen voor grote piekbelastingen van ons wegenstelsel. De gemeente - wij met zijn allen dus - moet dan veel geld uitgeven voor wegen die slechts een klein deel van de dag optimaal gebruikt worden.
Een juiste plek voor mens en dier.
De omgeving van Soest heeft haar inwoners, zowel op 2 als op 4 voeten, veel te bieden. Ook voor onze gevleugelde vrienden en voor de andere diersoorten hebben vooral de polder en de bossen/duinen een mooi habitat. Onze naaste omgeving is rijk aan speciale en zelfs beschermde diersoorten. Volgend op de laatste Harry Potter film is de belangstelling voor uilen sterk toegenomen.
Wij hebben een redelijk unieke woonomgeving, laten we daar van genieten en er voor zorgen dat die ook voor de volgende generaties blijft bestaan.
Milieuvriendelijke oplossingen.
Waar mogelijk zullen wij streven naar die oplossing die de minste milieuproblemen verzoorzaakt. Buiten een MER (milieu effect rapportage) zullen wij ook vragen om een VER (verkeers effect rapportage) of een ROER (ruimtelijke ordening effect rapportage) mbt de voorgestelde oplossing.
Het vrije Polderland.
Wat is er mooier dan een wandel-of fietstocht in de vrije natuur die vlak bij de achterdeur van vele Soesters begint. De polder, de bossen en de duinen zijn vrij, open en prachtig. Daarnaast vervult de polder een essentiële rol in onze waterhuishouding. Zeker bij de afvloei van de Engh ten tijde van zware regenval is de polder vaak onze enige redding als tijdelijke wateropvang.
        Tast dit aub. niet aan.