Home Wie Bestuur Waarvoor Archief Links Nieuws Contact Suggesties

Wie zijn wij en wat doen wij vanuit Vrij Polderland,


De Vereniging Vrij Polderland is een een actieve vereniging van ruim 400 inwoners die bestaat sinds de jaren '80, vroeger waren wij bekend als de bewonersvereniging Stadhouderslaan.

Bescherming van individuele en gezamenlijke interesses met betrekking tot de natuur om ons heen. Het behoud van een waardevol woon- en verblijfsklimaat in ons deel van Soest.

Wij zijn inwoners van de Praamgracht (de Naald) tot aan de Birkstraat (Avia).

Wij zijn betrokken burgers die wensen op te komen voor een evenredige en evenwichtige verdeling van het groen in onze mooie Soester omgeving. Wij beseffen terdege dat groei een wezenlijk onderdeel is van de hedendaagse maatschappij maar wij willen daarbij kritisch de vinger aan de pols houden.

De leden van de Vereniging Vrij Polderland zijn actief in hun directe woonomgeving.


Zij verschaffen informatie over nieuwe ontwikkelingen en toetsen de ontwikkelingen aan de ideëen die wij uitdragen. Waar de vereniging dat nodig vindt zal zij contacten onderhouden met gemeentelijke instanties en met andere (buurt)verenigingen. De vereniging zal waar nodig stappen ondernemen om niet gewenste ontwikkelingen tegen te houden of aan te laten passen.