Home Wie Bestuur Waarvoor Archief Links Nieuws Contact Suggesties

Het laatste nieuws uit Soest NoordOost en Eemland!

16-10-2018 Dit is het laatste nieuws van deze versie. Zeer binnenkort verschijnt er een totaal vernieuwde VVPsite. Veel aandacht voor 200m hoge Windmolens en Zonnevelden in Eemland. De zaak rond boer Dorresteijn en de Peter vd Bremerweg is nog niet rond, weer gaat iets niet door.

24 Juli 2018 Vandaag werd het volgende Persbericht naar buiten gebracht door de gemeente Soest , het gaat over een andere locatie voor de boer met koeien uit de Insingerstraat.

4 juli Wat gezamenlijk verzet al niet vermag. Hedenavond heeft de Raad van Baarn het verzoek om een giga TV reclamemast aan de A1 toe te staan verworpen. De Stichting Behoud de Eemvallei en de VVP hadden bezwarende zienswijzen ingediend.

Op 17 mei stond B&W Soest voor de rechter in een zaak aangespannen door onze vrienden van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) inzake parkeren bij de Schans.

Persbericht

SBDE wint rechtszaak tegen B&W Soest

Donderdag 17 mei diende de rechtszaak van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE)  tegen het college van B&W van Soest bij de Rechtbank Midden-Nederland/ afdeling Bestuursrecht.  SBDE kon zich niet verenigen met de beslissing op bezwaar van B&W Soest d.d. 16 oktober  2017.  Daarin verklaarde  B&W Soest het in juni 2017 ingediende bezwaarschrift van SBDE ´niet-ontvankelijk´. Soest vond SBDE namelijk geen ´belanghebbende partij´ omdat SBDE te weinig feitelijke werkzaamheden zou verrichten. SBDE zou uitsluitend juridische procedures voeren. Overigens is Soest de enige Eemvallei- gemeente die deze mening heeft.  

 

Op de rechtszitting weerlegden de advocaten van SBDE, de heren mr. W.F.E. Haagsma  en mr. J.M. Neefe deze argumentatie van B&W Soest.  B&W Soest erkenden dat SBDE wel degelijk feitelijke werkzaamheden verricht, maar stelden dat deze werkzaamheden niet omvangrijk genoeg zijn.  De Rechtbank denkt hier duidelijk anders over. Zij oordeelt dat het middels de SBDE-website www.eemvallei.nl informeren en voorlichten van het publiek wel degelijk feitelijke werkzaamheden betreffen.  Ook het plaatsen van natuurfilmpjes op de website, en het geven van presentaties over de ontstaansgeschiedenis van de Eemvallei kwalificeert de Rechtbank als voorlichting en dus als feitelijke werkzaamheid. Hetzelfde geldt voor de samenwerking van SBDE met de gemeente Baarn en Natuurmonumenten om natuurgebied de Eemerwaard nog mooier te maken.

 

Aangezien de zaak zonneklaar was, deed de Rechtbank gelijk uitspraak. De Rechtbank gaf SBDE gelijk en vernietigde het besluit van B&W Soest.  B&W Soest moeten nu de behandeling van het bezwaar van SBDE tegen de aanleg van 30 parkeerplaatsen in een weiland nabij Kringloop Soest toch in behandeling nemen. Die parkeerplaatsen en het gebruik tasten het extreem open landschap van Eemland/ Eemvallei aan en zijn bovendien aangelegd in agrarisch gebied met natuurwaarden. De Rechtbank wilde daarover ook gelijk uitspraak doen, maar dat blokkeerde de jurist van de gemeente Soest. Later meer.

 

Voor alle informatie inzake de boerderij kunt u het dossier bekijken.

Op 4 mei om 0900u heeft onze voorzitter bij Radio Soest gesproken over dit onderwerp. Beluister hier.

Ook voor het RTV interview.

 

Het laatste nieuws rechtstreeks uit de Nieuws & Co bus van de NPO, kunt u via deze link beluisteren. Misschien zelfs zien. Staat ook bij hen op Twitter. Impressie van de volste bus die zij ooit gezien had.

De link naar de radio

                                 

GGS heeft de meeste stemmen gekregen en mag gaan formeren. 6 zetels. Iedereen bedankt voor haar of zijn inzet. VVP is blij met deze keus.

Hier kunt u onze flyer downloaden. Hier kunt u lezen wat flyeraars mee maakten onderweg. Dank.

12 maart Er zingt iets rond in Soest en het gaat over de Soesterlanden. We krijgen onze vingers wel achter de deur. Later meer.

Iets wat al jaren rondspeelt. Denk aan de tijd van megalomaan pur sang Middelkoop. Ook nu schijnt er weer iets "geregeld" te worden zonder dat inwoners er echt bij betrokken werden. Het ruikt er in ieder geval heel sterk naar. Dit verscheen eerder deze week op internet.

En de 40.000e inwoner is nu (2018) al 42 jaar.

Dus een groei van 6000 inwoners over 42 jaar, maakt het niet zo dat wij hier in Soest duizenden huizen zouden moeten bouwen.

4 januari 2018 Het lijkt er steeds meer op dat in de tijdspanne van 2 jaar, Eemland als Buitenplaats van de Randstad - via er zo maar ingeslopen regeltjes - een mooi en belangrijk onderdeel van haar gebied dreigt te verliezen. Sinds de ATLAS van 2016 waarin alles nog ging over Nationaal Landschap Arkemheen Eemland tot aan de rand van de bebouwing van Soest wordt het nu in de RRV Eemland tot aan het spoor. En de burgers zijn daar NOOIT in gekend. Lijkt ons een aardig onderwerp voor de komende verkiezingen. Meer details en files op de RRV pagina.

1 Januari 2018 Na alle commoties over de RRV en over de betrokkenheid van de burgers, gaat het uiteindelijk over een traject waarbij onder tijdsdwang (waarom?) zonder burgerinspraak en/of betrokkenheid (waarom?) er een visie is ondertekend door een aantal gemeentes, waarvan vele Raadsleden (in bv. Baarn, Soest, Nijkerk, Leusden) zich afvragen "Waar zijn we eigenlijk mee bezig? " Een ding is zeker van Landschap (Arkemheen en) Eemland wordt heel snel en via een kort zinnetje even een niet onaanzienlijk stuk polder afgeknabbeld. We hebben het nog niet uitgerekend, maar een groot aantal hectares. Onze vrienden uit Baarn verwoorden het zo

 

Op 28 december heeft onze voorzitter op Radio Soest gesproken. Het interview kunt u hier terugluisteren.

Op 21 december 2017 heeft Soest het jaar afgesloten met de aanname van de RRV een visie van 9 gemeentes op de Ruimtelijke Ontwikkeling, hierbij werd stilletjes een stuk van Landschap Eemland "vogelvrij" verklaard. Dit rode stuk dus, inclusief dierenopvang, VVZ, ijsbaan,terrein GrootGaesbeker Gilde en een waardevolle waterberging en waterafvoer. We zullen het nog even niet hebben over de natuur, het Landschap en het groen.

Vierde STATION voor Soest !!!!!!!!!

En dit is nog niet alles want er staat ook op blz 40 in het RRV voorstel dat men Eemland wil beschermen van Randmeer tot aan de spoorlijn Amsterdam naar Amersfoort. Met andere woorden het Landelijk Gebied, deel van Landschap Arkemheen Eemland dat ligt tussen het spoor en de rand van Soest , zeg maar de Lange Brinkweg, van Lenneplaan en de Birkstraat wordt dan uit het beschermde deel gehaald. Dan valt het GrootGaesbekerGilde terrein dus ook in het vogelvrij verklaarde gebied.

Leusden is faliekant tegen het opnemen in de RRV van ook maar enige regel die gaat over woningbouw. Leest u maar.

Op 14 december werd in vooroverleg gesproken over de RRV. Vooruitlopend op de verkiezingen in Maart worden posities gekozen. Het schrikbeeld van bouwen in de polder richting de Eem doemt op. In Soest en Baarn is een aantal politieke partijen er totaal niet gerust op. Lees hier meer . Dat betekent dus dat men in Leusden niet wil, in Baarn en Soest grote vrees heeft en er toch via een achterdeur geprobeerd wordt iets als visie geaccepteerd te krijgen. Donderdag de 21e wordt er besloten. Het meest in het oog springende is dat men het nergens over aantallen heeft maar wel de bescherming van het gebied tussen de spoorlijn Amsterdam>Amersfoort en de grens van Soest op wil heffen. Hoe doorzichtig kan iets zijn ?

Op 10 december 2017 heeft de VVP de volgende brief aan B&W en de Raad gestuurd. Wij zijn benieuwd naar de reacties bij de voorbespreking do as 14 dec, deze avond begint om 1930u en is openbaar. En natuurlijk wordt er in de Raadsvergadering van een week later (21e) mogelijk over besloten.

Recent vond er een door de Vereniging NatuurMonumenten georganiseerde bijeenkomst plaats over Eemland, in het bijgaande artikel kunt u er meer over te weten komen.

Op 14 en 21 december 2017 wordt er in de Soester Raad gesproken en besloten over de Regionale Ruimtelijke Visie RRV, lees hier meer want opeens is de grens van Eemland veranderd.

22 november 2017 : SOESTERERF. Sinds jaar en dag staat er een oude boerderij te verpieteren op de hoek van de Korte Brinkweg en de Stadhouderslaan. Nou weten we allemaal dat dat een heel apart hoekje van Soest is. Ooit wilde de ABC-combinatie daar de lucht in en dat werd zo'n beetje het begin van de Vereniging Vrij Polderland. Natuurlijk wilde een wethouder daar ooit een verdiepte en hele dure Rondweg aanleggen. Hij en zijn plannen werden afgestopt. Maar sinds enige tijd probeert Vorstelijk Wonen daar iets met www.soestererf.nl . Daar waar de Korte en Lange Brinkweg bewoners bijna een jaar geleden massaal naar de branweerkazerne waren getogen om hun inzichten over de verkeersveiligheid en de maximum snelheid met de gemeentelijke ambtenaren te delen, krijgen we nu te horen dat het allemaal op de lange baan wordt geschoven vanwege rioleringsproblemen en het vele water van de heuvel. Dat schijnt wel al jaren bekend te zijn, maar toch in de wacht.

Daar waar het om een van de allerdrukste punten van Soest gaat rept B&W over instemming met mogelijke bouwplannen voor 8 woningen en over de aanleg van een weg. Juist op dit punt met een inrit op zeg 10m van de Stadhouderslaan zou men wel voor een verhoging van de drukte willen zorgen. Het wordt dus in keer op de toegang/inrit 8x zo druk en reken op 8-12 auto's. Valt hier nog iets te rijmen?

Nou lezer Koenis uit Soest had daar zijn mening over in de Soester Courant van 22 nov. Weinig inspraak, nog geen bouwvergunning, geen bestemmingsplan, geen verkeersonderzoek, mogelijk de aanleg van een weg (zie besluiten B&W van 7 nov) , maar Huurdeman gaat alvast een verkoopavond organiseren. Zal mogelijk veel Amsterdammers opleveren en die weten niets van wat daar allemaal speelt. Eigenlijk best wel heel raar. Dank Hr. Koenis.

 

5 september: In Amersfoort werd een Ronde gehouden ivm het mogelijke Haalbaarheidsondrzoek Windmolenlokaties . Samen met een aantal andere verenigingen uit de buurt van Eemland zoals Stichting Behoud de Eemvallei, Vrienden Arkemheen en Eemland, Dorpsbelangen Hoogland, bewoners van woningen aan de Neonweg en in Hoogland, maken wij bezwaar tegen de oprichting van 2 of 3 molens op de Waterzuiveringsinstallatie aan de Eem. Als u alles wilt lezen dan kijkt u hier op de agenda van Amersfoort.

6 juni 2017 Een Regionale Ruimtelijke Visie en een Nieuw Wonen Visie laten samen een mogelijke aanval op de polder zien. Er wordt in beide visies gesproken over "zoeken buiten de rode contouren" en het Nationale Landschap Arkemheen Eemland is ineens vele hectares kleiner geworden. Wij gaan op zoek naar de details achter deze visies. Inmiddels hebben wij samen met onze vrienden van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) een zienswijze ingediend bij alle betrokken partijen. U kunt de regionale Ruimtelijke Visie hier downloaden.

14 maart 2017

 

De Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud De Eemvallei (SBDE) hebben gezamenlijk bij de Soester gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbesluit ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a te Soest.’

Behoud van de ruimtelijke kernkwaliteit zoals extreme openheid van het landschap staat voor VVP en SBDE hoog in het vaandel. VVP en SBDE zijn daarom tegen het wijzigen van het bestemmingsplan om nieuwbouw van een zeer grote stal/schuur mogelijk te maken, mede omdat het Ontwerpbesluit niet voorziet in het wegbestemmen van de reeds bestaande stenen rundveestal. Daardoor zal deze extra verstening de groene polderrand  ernstig aantasten.

Vorig jaar juni vermeldde de Soester gemeenteraad nog de aanbeveling in haar raadsverslag om in te zetten op actieve ontwikkeling van het landschap en de natuur buiten de rode contour van Soest. Ook werd vastgesteld dat er door regulering moet worden behouden wat er aan natuur en landschap is. Daarom menen VVP/SBDE dat de gemeenteraad de realisatie van een nieuwe stal niet mogelijk dient te maken.

17 Januari 2017 In het AD verscheen een pro- en con artikel over de te onderzoeken lokatie. Let wel het gaat ons niet om de windmolens maar wel om de lokatie. Fouter dan fout het men het in Amersfooert niet kunnen maken. Een goed alternatief staat hieronder. Schrijf u in als u in de juiste postcode woont.

9 December 2016

Dat kan dus ook ! PON ENERGIE wil wel. Alle details kunt u hier vinden.

Dat kan dus ook ! PON ENERGIE wil wel. Lees maar.

 

 

Op 7 december heeft er een zeer drukbezochte informatieavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Brinkwegen. Vele ambtenaren luisterden naar heel veel punten van de burgers. Alles wordt meegenomen en in April 2017 denkt men met een followup te komen. Te hoge snelheid, veel sluipverkeer, veiligheid en gevaarlijk voor kinderen waren veel gehoorde pijnpunten.

Regio. Hier doen we het voor ! Openheid !

 

In een Open Brief van 7 december aan de gemeenten Amersfoort, Soest, Nijkerk en aan de provincie Utrecht met kopies aan alle buurtgemeenten hebben wij nogmaals aangegeven niet tegen alternatieve energie te zijn. Wij zijn tegen de lokatie Isselt en tegen de manier waarop wij als gsprekspartners worden weggezet. Iedereen mag onze brief hier lezen.

Het Amersfoortse AD dacht een commentaar te moeten schrijven over de combinatie windmolens en touwtje uit de deur. Hoe kan je zoiets van voor je eigen tijd zo misbruiken. Lees.

In Soest heeft de discussie ook plaatsgevonden en men heeft besloten de discussie in eigen hand te houden en niet uit te geven aan stakeholders. U kunt alles naluisteren via een link die op deze pagina staat. Later meer.

In commentaar op een redactioneel artikel het AD van 3 december schrijven de Vrienden van Arkemheen en Eemland het volgende:

 Reactie Amersfoortse courant 3 december / Istvan Kövi

 

TOUWTJE UIT DE BRIEVENBUS, KUN JE SNEL SAMEN OVERLEGGEN

 

Die spreuk kent Istvan Kövi vast niet. Jammer, want met gewoon overleggen kun je tot samenwerken komen. Maar zo’n ‘wijsheid’ je eigen maken kost tijd en dat heeft men in de dagbladjournalistiek niet altijd. Daarom ook een krom stukje commentaar in de AC van zaterdag 3 december jl. GEEN MOLENS, staat er. Maar daar gaat het helemaal niet om!! Dat touwtje van Jan Terlouw, dat met elkaar kunnen overleggen, daar gaat het nou net om. Niet alles op eigen houtje. Niet iedereen het wiel uitvinden, dat rolt al. Doelstellingen samen bundelen. De gemeenteraden van Amersfoort én Soest én Nijkerk én een bewonersgroep uit Hoevelaken zijn NIET tegen windmolens. Maar zijn wel voor een zorgvuldige besluitvorming. In samenhang met ander beleid. Integraliteit  noemen ze dat dan. Om dat te kunnen volgen en begrijpen moet de journalistiek aan onderzoek doen, deskresearch. Makkelijk hoor. Vanachter de PC ( of oei, zeg maar tablet) kun je veel vinden. Achtergronden en onderbouwing. Ook informatie uit de regio, van die ‘buren’. Dan kun je signaleren dat die buren niet tegen windmolens zijn, dat de natuurorganisaties uit de regio niet tegen windmolens zijn want minder fossiele brandstoffen/energiewinning is vóór natuur. Maar moet ieder voor zich dat maar regelen? Of kan het samen en dus in overleg. Kom even langs……….het touwtje hangt uit de brievenbus. Praten we even. Over hoe en wat. Over waar en hoeveel.

Géén van de ‘strijders’ voor natuur hebben een achtertuin waar de molens zouden kunnen komen. Dus de columnist begrijpt het NIMBY niet. Dat gaat over je echte eigen achtertuin. De gemeenschappelijke achtertuin is van velen. Wordt voor gestreden, voor respect.  Begint het weidse uitzicht voortaan op 170 meter? Dat is wel ver van de gewone mensen.

Met vr. gr.  

Bert Krijger, Soest

Vereniging Vrienden Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland.

Eén van de organisaties die mee willen denken en praten. Net als
Vereniging Vrij Polderland,

Bewoners Neonweg

Stichting Behoud de Eemvallei

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Vereniging Mooi Baarn

 

 

 

21 december Ook in Soest wil men stappen nemen inzake energie transitie. In de Raadsvergadering van 1 december is wel besloten dat de Raad zelf het finale besluit gaat nemen. Dus niet een aantal stakeholders. Men vindt het onderwerp te belangrijk en heeft in Amersfoort al kunnen zien waar dit toe kan leiden.

29 november Inspraak te Amersfoort over Windmolens Isselt.

Op 29 november heeft inspraak plaats gevonden te Amersfoort namens de 5 gezamenlijke partijen werd de volgende presentatie verzorgd. Het grote probleem- en pijnpunt zit hem in de volgende feiten: Amersfoort zegt dat zij partijen heeft uitgenodigd voor draagvlak ontmoetingen terwijl dat op zijn zachtst gezegd bezijden de waarheid is. Er is veel verzet tegen de Isselt locatie en men weigert te praten over de grote risico's met gevaarlijke stoffen en een gashouder op het terrein. Voorlopig is het plan nog niet afgeblazen maar een grote waai is al gegeven, men moet met goede argumenten komen en ons niet met een kluitje in het riet willen sturen. De voltallige Raad van Nijkerk heeft protest aangetekend, men vergeet willens en wetens iets in Amersfoort.

En op 1 december wordt er in Soest gestemd over een voorstel voor en gelijksoortig onderzoek.

Lees het Zwartboek der Windmolens en bekijk de video.

 

17 november 2016

Daarom doen we het ! Lees hier het ZWARTBOEK

Dit is het meest waarheidsgetrouwe beeld van hetgeen u te wachten staat.

 

 

En daar zijn heel veel gemeentes, besturen en overheidsorganen het roerend mee eens, lees maar.

Bescherm Unieke Groene Openheid.

=========================================================

15 november 2016 Na ons gezamenlijke persbericht schrijft de gooi en Eemlander als volgt:

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij het verzet van Behoud de Eemvallei tegen windmolens in Eemland. De druk op de provincie Utrecht wordt opgevoerd.

Inzet is het plan van de provincie om windmolens toe te staan om zo het gebruik van fossiele brandstof terug te dringen. Gemeenten krijgen, indien de nieuwe provinciale ruimtelijke structuurvisie doorgaat, meer mogelijkheden om die molens te plaatsen. Volgende week (21 november) wordt in het provinciehuis dit plan besproken. In een brandbrief aan de provincie dringt Kees Koolmees namens Behoud de Eemvallei aan op intrekken van dat voornemen. De Baarnse stichting heeft intussen andere organisaties naast zich die dit pleidooi kracht bijzetten. Het betreft Vereniging Vrij Polderland (Soest), Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, Vrienden Nationaal landschap Arkemheen Eemland en stichting Mooi Baarn. Allen willen dat de provincie zich sterker maakt voor de openheid van het eeuwenoude polderlandschap. ,,De unieke kenmerken van het Utrechtse landschap, namelijk de extreme openheid, gaat er anders aan.” Volgens de stichting is de provincie zelf ook vreemd bezig. ,,Aan de ene kant doet ze haar best om het polderland open te houden, het landschap te versterken en te beschermen. Maar aan de andere kant geeft ze gemeenten vrij spel om binnen de bebouwde kom zelf een besluit te nemen over het plaatsen van windturbines.”

Windturbines

Voorbeeld voor Behoud de Eemvallei is Amersfoort, dat vlak aan de grens met Soest windturbines zou willen toestaan. Het initiatief daarvoor komt van een bewonersgroep uit het Soesterkwartier. ,,Inmiddels lijkt het er wel op dat in de gemeenteraad daar een aantal partijen ook gaat twijfelen of ze wel willen instemmen. Het besluit erover is eerder al uitgesteld omdat er een procedurefout gemaakt is.”

In de politiek in Soest (fractie GGS) zijn inmiddels ook vragen gesteld over dit plan, waar Soest niet over gekend was. Daar gingen de vragen van GGS ook over. De molens zouden aan de rand van Amersfoort moeten komen, maar aan de rand van de polder, bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet al te ver van de Eem. Juist voor dat gebied zijn er plannen, zo betoogde Behoud de Eemvallei eerder al, om natuurcompensatie toe te staan voor vele honderden bomen die gekapt moeten worden in Bos Birkhoven. Daar moet na jaren overleg eindelijk de westelijke rondweg van Amersfoort (Westtangent) komen.

Behoud de Eemvallei vindt dat de provincie veel meer moet coördineren en zoeken naar bronnen van energie verder weg, zoals windmolenparken op zee.

 

November 2016

Ons is gebleken dat de Provinciale Staten nog moet oordelen over de herijking van haar plannen met het Landelijk gebied. PRV/PRS komen 21 nov aan de orde in de Commissie vergadering. Omdat de openheid van Eemland in zowat elk plan/rapport/onderzoek wordt geprezen als UNIEK hebben wij samen met 3 ander partijen de volgende brandbrief naar de PS gestuurd.

Op 30 september 2016 hebben wij samen met Stichting Behoud de Eemvallei, met de Vereniging Vrienden van het Nationaal Landschap Arkemheen en Eemland en met Dorpsbelangen Hoogland-West een protestbrief gestuurd naar B&W van Amersfoort met kopie naar Gedeputeerde en Provinciale Staten van Utrecht.

Dinsdag avond 4 okt as wordt er een Rondebijeenkomst in Amersfoort gehouden over dit project. Vanaf 2000u in de Molendijkzaal.

Details en fotoimpressie polder en hoogte grenslijn bovenkant bomenrij. Visueel de overgang van polder naar stad.

 

22 sept 2016 Het nieuws uit Amersfoort is binnen. Er is al heel veel geld besteed aan diverse bureaus om de mooie uitvoerige rapporten te maken. Industrieterrein de Isselt en daarna houdt de wereld op lijkt het wel. Men vergeet dat daar een Nationaal Park Landschap Heel de Heuvelrug Arkemheen Eemland bestaat, in ieder geval stapt men daar zo ten zien net zo makkelijk overheen als toendertijd de hoge flat op de kruising van de A1 en de Bunschoterweg er in eens was. Via de volgende link kunt u alle rapporten lezen en downloaden. O ja, windmolens etc staat bij punt 5, maar kijkt u ook eens naar punt 4, de Groenvisie.

Deze plaat komt uit een rapport dat door Amersfoort gepubliceerd wordt.

Hier wat hemelsbreed maten ter informatie.

 

17/9/2016 Langs de Eem gebeurt van alles. Zo zijn er in Amersfoort plannen om bij de waterzuivering een aantal hoge windturbines neer te zetten. Dat zou dan op een bedrijventerrein moeten, kijkt u vooral goed naar de foto bij dit artikel, want dat gedeelte met de ronde cirkels is van, ja u zegt het goed, precies op de grens met SOEST en staat pal naast een EHSzone in Arkemheen Eemland aan de Eem, de parel en inkom van Amersfoort. Let wel de bezochte molens in Deventer hebben een ashoogte van 85 meter en een rotordiameter van 92 meter. Dit zou plaats moeten vinden nabij een ecologische verbindingszone. Wij en onze vrienden van Stichting Behoud de Eemvallei zijn daar tegen. Nog steeds moet Amersfoort verder voor 3000 bomen een herplantingsplaats vinden ivm haar plannen voor de Westelijk Ontsluiting. En tegelijkertijd zijn we allemaal bezig met Nationaal Park voor de HELE HEUVELRUG.

 

 

17/9 Te melden valt een niet gepubliceerd besluit van B&W over de Kleine Melm, plannen voor opnemen als Beschermd Dorpsgezicht

en

nieuws (zie filmimpressie op onze homepage) over de Westtangent in Amersfoort. Volgens geruchten zou Amersfoort graag ten westen van haar industriegebied willen herplanten. Gaat wel over 2-3000 bomen. Rijtje rijtje zoals in een bosproductieterrein heb je daar maar weinig ruimte voor nodig maar dan is het ronduit slecht voor de grond. Als je er iets van wil maken heb je ong 15 ha nodig en dat in de OPEN EEMPOLDER, dan moet er eerst heel wat water door de Eem.

Lees artikel uit de Gooi en Eemlander over dit cadeau, of te wel ons opzadelen met een probleem in de polder.

Soest krijgt van Amersfoort natuur cadeau

SOEST - Amersfoort wil de kap van zo’n tweeduizend bomen op grond van Soest compenseren. Die moeten wijken bij de aanleg van de westelijke ontsluiting van de stad, vanaf Soest deels door bos Birkhoven, langs en over grond van de Bernhard kazerne richting de Stichtse Rotonde.

Door Hans van Keken - 10-9-2015, 17:43 (Update 11-9-2015, 14:09)

De nieuw te ontwikkelen natuur moet bij de polder komen, langs de A.P. Hilhorstweg, vlakbij de grens tussen Amersfoort en Soest.

Soest heeft in het bestemmingsplan landelijk gebied al rekening gehouden met de komst van een ecologische verbindingszone daar. Er is ook nog eens zes ton extra beschikbaar, waardoor er niet alleen natuur gecompenseerd zal worden maar ook kan worden uitgebreid.

Definitief is het plan voor de natuurcompensatie nog niet. Dat geldt ook voor de daarmee samenhangende westelijke ontsluiting, waar Amersfoort al zeker twintig jaar mee worstelt. Zowel het college als de gemeenteraad moeten nog instemmen.

Serieus

Maar gebeurt dat, dan zullen ettelijke hectares in Soest in de polder en langs de Eem gebruikt worden ter compensatie. De plannen zijn zo serieus dat er komende donderdag een fietstocht wordt gehouden, waarbij uitleg gegeven zal worden over de plannen.

Een projectteam met daarin de stadsecoloog van Amersfoort is maanden bezig geweest met het ontwikkelen van een visie voor het gebied. Het gaat om een nieuw natuurgebied dat grofweg tussen de Eem en Bos Birkhoven moet komen.

Kompenpad

Het is genoemd naar de Melksteeg, die daar al eeuwen loopt en deel uitmaakt van het klompenpad van ’t Derde Erf.

Dat Amersfoort compenseert op grondgebied van Soest en zelfs een subsidie van zes ton voor natuurverrijking daaraan uitgeeft, was bij raadsleden wel een issue, maar of het echt tot zwaarwegende bezwaren komt is de vraag. Amersfoort en Soest hebben veel raakvlakken rond de zogenaamde westtangent.

Zo gingen eerder in Soest stemmen op om de tunnel bij station Soest-Zuid alleen door te laten gaan als Amersfoort daadwerkelijk de tunnel onder het spoor bij de Barchman Wuytierslaan zou aanleggen. Jannelies van Berkel heeft als wethouder ook nog ingesproken in de Amersfoortse raad hierover.

 

Begin September

11/9 Aan de van Weedestraat wordt op dit moment stevig bekeurd voor fout geparkeerde auto´s op bv. laad- en losplaatsen en op plaatsen voor gehandicapten. Als u mijn plaats inneemt neemt u dan ook mijn handicap over, dat staat bv. in Frankrijk bij dit soort plaatsen. Moesten ze hier ook eens doen.

Juni 2015.

Binnen ons gebied is de gemeente Soest twee keer door de Raad van State teruggefloten.

WINDMOLENS:: De door een agrarier aangekaarte windmolen van 20m +, kan geen doorgang vinden. Een maakt nog geen windmolenpark. Doodgewoon omdat er regels zijn die voor iedereen te lezen zijn en gehanteerd worden en daar dient ook Soest zich aan te houden.

HONDENKENNEL:: De gemeente Soest heeft weer een hele onprettige (voor haar dan) omissie begaan, ze was even een getalletje van enige importantie vergeten. Wilt u het weten, lees dan para 2.6 van dit verhaal.

APRIL 2015 In Eemnes/Baarn schijnt nu ineens gewerkt te worden een mogelijkheid tot het vestigen van een OLDTIMERMUSEUM langs de A-1.

11 Juni 2014: Eemnes maakt het McDonalds erg moeilijk, lees maar wat er gebeurde in de Eemnesser commissievergadering.

Juni 2014: In februari 2014 zag het bestuur van Eemnes af van het opnemen van een McDonalds aanvraag aan de Eem bij de A1 in het bestemmingsplan. Baarn was faliekant tegen. Maar daar zijn we weer, op 11 juni 2014 wordt er toch in de Raad weer gesproken over die lokatie als mogelijk vestigingspunt voor een fastfoodrestaurant. Als hoeders en bewakers van het Polderland gaan wij als Vereniging inspreken. Samen met de mensen van Behoud de Eemvallei.

Mei: Er is gestemd. D66 heeft gewonnen en oud Wethouder Middelkoop verdwijnt definitief van het toneel. Hij wilde slechts wethouder worden, geen raadslid meer. Maar niemand van de coalitiepartners zag hem nog zitten.

Maart 2014: de door de Raad van Soest aangetrokken Topjurist van 20 mille heeft laten weten geen heil te zien in zijn actie en geeft opdracht terug. Bestemmingsplan Landelijk Gebied schijnt er dus door te komen.

2 februari 2014:: de Provincie Utrecht fluit veel van de Soester plannen terug mbt het Landelijk Gebied. Binnenkort moet er dus uitsluitsel over het definitieve plan komen. Helaas kunnen wij deze tekst uit de G+E niet beter reproduceren op dit moment.

20 december 2013::: We worden wakker. Een nieuwe dag, een nieuw geluid, nieuwe ontwikkelingen, fijn een betere toekomst in een participatiemaatschappij. Wij participeren verder.

19 december 2013:: Hier kunt u alles lezen over de vergadering en over het Landelijk Gebied. Het laatste punt, het kaartje is redelij onduidelijk cq. onleesbaar.

3 october::: Nieuws over de ontwikkelingen aan de Kleine Melm in Soest.

Lees en denk na. Kip en het ei. Horeca financieren door vergunning extra huizen.

 

18 october::: McDonalds in Baarn gaat niet door. Dat dacht Eemnes even door te drukken aan de Eem. Velen in de omgeving hebben zich daar tegen verzet.

Van uit allerlei hoeken komt er verzet tegen niet gebiedsvriendelijke ontwikkelingen. De Eem en de Eemvallei zijn n iet voor niets een beschermd gebied. In Soest is er nog van alles in beraad, kijkt u maar in de Soester Courant

 

4 october:: Het bestemmingsplan Landelijk Gebied komt in de eindfase. Op 9 en 10 october vinden er De Ronde besprekingen plaats op het gemeentehuis, meer info hier. Wij kunnen u wel meedelen dat, alhoewel wij door een nog steeds onbegrijpelijke NIET ONTVANGST van onze brief niet ontvankelijk zijn verklaard, onze standpunten toch naar voren zijn gekomen. Wij zijn vooral gelukkig met het standpunt inzake de Kleine Melm. Geen grootschalige plannen zoals eerst werden opgevoerd voor in totaal 3 nieuwe huizen en een horecagelegenheid. Maar een aangepast plannetje.

1 Juni:: Soest krijgt de 11e of 12e politieke partij en we krijgen straks ook minder raadsleden. Dat zal duwen en trekken worden. Maar lees maar wat er nu weer op ons af komt. Let wel hier is over nagedacht.
Daarbij staat de mens voorop, een no-nonsense benadering waarin de woorden duurzaam, robuust, houdbaar en biologisch niet vaak voorkomen. Naast dit stukje proza hebben zij het ook over een Rondweg die het vele vrachtverkeer uit de stad moet weren.

20 Mei:: AMERSFOORT schijnt eindelijk schot te krijgen in haar westelijke ontsluiting, de Westtangent. Het mocht wel 40 jaar duren. Plannen gaan naar de raad, lees . Meer informatie over weg, de tunnel, de plannen etc via deze link. Ook bij VERDER bestaat nu meer informatie over het totaal van de aanpak in het grotere driehoek gebied.

15 Mei:: De aanpak van de van Weedestraat 2 komt in de laatste fase.

15 April:: De fietsboot van de Eemlijn is weer in de vaart. Meer info hier.

15 April:: De initiatiefnemers van de Kleine Melm "restaureer je huis en krijg er 3 woningen bij" denken zich niet neer te willen leggen bij de inzichten van de gemeente en de provincie inzake bouw in dit gebied. Voor alles zijn oplossingen te vinden denken zij. Dus als het niet linksom gaat dan moet het maar rechtsom. Ruikt erg naar zelfverrijking en jammer dat een aantal organisaties zo blij zijn met een kiosk die ze mogen gebruiken dat ze eigenlijk alles wel goed vinden.

10 April 2013, Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied ligt ter inzage vanaf 11 april tot 22 mei. Via het menu Soest.nl kunt u via Bouwen en wonen, bij de Bestemmingsplannen komen. Tevens zullen wij snel voor een lionk zorgen. Tijdens deze periode kunt u zienswijzen insturen naar de gemeente

Er komt een nieuwe Markt in Soest,

Direct naar de website.

 

27 februari 2013

UITSLAG Provinciaal Onderzoek Beleving Natuur. Onze Provincie organiseert een enquete over uw beleving van de natuur. De uitslag is nu bekend, mensen willen vooral meer natuur kunnen beleven en dit vooral zo dicht mogelijk bij huis. Tevens is men bereid hiervoor bv. natuur te adopteren. Lees meer op de Provinciale website en in de uitslag.

20 februari 2013

Het kraken in de politiek zet voort. 2002 heeft nu nog maar 3 zetels over.

29 januari 2013

Aan de Stadhouderslaan rommelt het weer. In de laatste raadsvergadering kwam dhr. Middelkoop weer eens met zijn stokpaardjes naar voren. Bouwen, parkeren en rondweg. Voeg daar aan toe dat O&B Vastgoed weer met Wilgenpark zit te stoeien en we zijn weer waar we waren. Meer, meer, meer, meer en nog eens meer schijnt nog steeds te moeten. Wij staan voor groen en we beginnen weer van voor af aan. Als er nieuws komt hoort u van ons. De Wilgenparkfolder was slechts een klein beetje aangepast sinds 2007 en wij hebben hem voor u in een kleine vorm gestopt en u kunt hem in zijn geheel downloaden (10MB). Mocht u zelf nog nieuws hebben, wij horen graag van u.

21 januari 2013

Het begint te kraken in een Soester politieke partij.

De raadsfractie van Soest2002 heeft tijdens een bijzondere fractievergadering op 18 januari unaniem het vertrouwen opgezegd in raadslid Hans Boks. Dit besluit werd genomen op voordracht van het bestuur van de partij. In een serie gesprekken kwamen bestuur en fractie gezamenlijk tot de conclusie dat de positie van Boks onhoudbaar was geworden, onder meer wegens een niet onderbouwde reeks aanvallen op de rol en de persoon van fractievoorzitter Teun Middelkoop.

Soest2002 distantieert zich nadrukkelijk van uitlatingen van Boks dat binnen de partij geen ruimte zou zijn voor inhoudelijke discussie. Ruimte voor overleg is er altijd, voor chantage nimmer. 

Boks werd in 2008 raadslid door het terugtreden van Hans van de Pol en dankt zijn verkiezing in 2010 aan zijn plaats op de kandidatenlijst van Soest2002.

Na het vertrek van Boks zal de fractie van Soest2002 de uitgezette koers blijven varen. Teun Middelkoop: "Het is natuurlijk pijnlijk een zetel kwijt te raken. Maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden, de sfeer en het enthousiasme in de fractie zullen hierdoor alleen maar toenemen. Samen blijven we gaan voor een groen en levendig Soest en Soesterberg. We gaan als gemeente een roerige periode tegemoet met veranderingen in zorg en welzijn, de WMO, het huisvestingsbeleid, dit alles binnen een veranderend economisch landschap. En daarnaast spelen natuurlijk actuele zaken als de herbestemming van de Marechausseekazerne en de ondertunneling van de Ossendamweg. Er is volop werk aan de winkel, waar we gezamenlijk onze schouders onder zullen zetten!"

Gaat hij alleen verder??? Maar toch wel even wat anders zo'n jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Er werd te weinig inspraak geduld, waar hebben we dat meer gehoord? En als het zo begint is het net als met rook, zie je het, dan weet je zeker dat er ook brand is.

17 januari 2013

Onze Provincie organiseert een enquete over uw beleving van de natuur. Tot het eind van deze maand kunt u meedoen. Kijk op de website van de provincie of op deze link. Doe mee. Door in te vullen krijgt u een stem. Laat hem horen.

Kijkt u vooral ook in de pers en op de website van de Provincie als u geinteresseerd bent in het wel en wee van onze Provincie en van uw woonomgeving. Er gaat binnen twee jaar iets gebeuren. Noord Holland - Utrecht en Flevoland gaan samen en als dit gebeurt gaat er met de steden ook iets gebeuren. De overheid wil naar steden van minimaal 100.000 inwoners. Voorbeeld:: de combinatie Soest - Baarn - Zeist voldoet aan dit criterium. Maar denkt u zelf eens na over welke combinaties nog meer mogelijk zijn. In ieder geval zijn verenigingen zolas de onze grensoverschrijdend en wij zullen dan ook actief verbindingen zoeken met anderen.

4 december 2012

Vanmiddag is in Amersfoort het college gevallen over de Rondweg. Dit schreef de Gooi en Eemlander:

AMERSFOORT, SOEST - Het Amersfoorts college is uit elkaar geklapt. Splijtzwam is het verbeteren van de doorstroming aan de westzijde van de stad, bij het dierenpark Amersfoort.

Coalitiepartner GroenLinks wil niet verder gaan dan ingrepen die de doorstroming op het huidig trace verbeteren, de VVD wil een tunnel onder het spoor. Voor de VVD reden om het vertrouwen op te zeggen in GL, want in het coalitieakkoord was afgesproken dat er een wezenlijke verbetering van de doorstroming nodig was. En die is volgens de VVD niet bereikt met het GL-plan. GroenLinks vindt echter dat de natuur bij Birkhoven niet verder aangetast mag worden.

De wethouders blijven demissionair aan om het bestuur van de stad in stand te houden, maar VVD-fractievoorzitter Manfred Vogels gaat nu wel proberen een andere coalitiepartner te vinden. Dat kan PvdA zijn, maar zelfs ook GL weer, zo laat hij weten. In Soest was het college juist blij dat er na jaren in Amersfoort eindelijk een doorbraak leek, met het plan het spoor ongelijkvloers te kruisen. Soest was eerder bang dat de keistad de verkeersproblemen zou afwentelen op grondgebied van Soest.

 

 

29 oktober 2012 Regeerakkoord onderdelen.

Wat zijn de plannen voor onze gemeente waard in vergelijking met de samenvoegingsplannen in het
regeerakkoord voor de provincies van Utrecht-Noord Holland-Flevoland.

Als het gaat zoals beschreven in het regeerakkoord gebeurt dit voor 2017. Dat betekent dat de komende
gemeentelijke verkiezingen in 2014 van essentieel belang zijn als wij Soesters met z'n allen nog iets van een groene invloed in deze toekomstige SuperProvincie willen behouden.

Ons mooie dorp van 46000 inwoners zal ook opgaan/samengaan met een paar gelijksoortige gemeentes, zoals bv. Zeist en Baarn om samen een veel grotere gemeente te gaan vormen. Onpersoonlijk en heel ver weg van de burger dus.

De eerste groene klap is een daalder waard, U heeft 16 maanden om na te denken hoe groen U de toekomst van de gemeente en de SuperProvincie wilt kleuren door van U te laten horen.

Uw mening telt. Want die is niet alleen voor de huidige gemeente, maar ook voor de toekomstige gemeente en niet in het minst voor de toekomstige SuperProvincie van belang.

 

 

31 januari: De jonge uilen zijn zoek/kwijt/verdwenen/gestolen!

Soester bosuiltjes uit nestkast geroofd

Door Redacteur De Gooi- en Eemlander Gepubliceerd op 30 januari 12, 18:32 Laatst bijgewerkt op 30 januari 12, 20:03

SOEST - Een nachtmerrie voor uilenexpert Jaap van den Berg. ’s Lands eerste jonge bosuiltjes van dit seizoen die hij pas aantrof in een Soester nestkast, zijn spoorloos verdwenen. Hij heeft bij de politie melding van diefstal gedaan. ,,Vogels worden voor veel geld op de zwarte markt aangeboden.’’

Groot was de vreugde toen Jaap van den Berg half januari in een vrijstaande schuur in de Soester polder een moeder met vier uilskuikens aantrof. Het jonge bosuilengezin had een nestkast voor kerkuilen ’gekraakt’. Volgens Van den Berg het eerste uilenbroedsel van Nederland dit jaar. Maar de vreugde is omgeslagen in verbijstering. ,,Aanstaande zaterdag wilden we de uiltjes gaan ringen, doen we om zoveel mogelijk informatie over vogels te verzamelen. Maar bij een controle afgelopen zaterdag bleek de kast leeg. Ik was geschokt.’’
In eerste instantie dacht de Soester aan het werk van een marterachtig roofdier. ,,Maar dan breekt de paniek los in zo’n kast en vind je veertjes en bloed. In dit geval was er geen enkel spoor. Dus ik vrees toch diefstal, mensenwerk. Ik houd internet in de gaten, of ze daarop te koop worden aangeboden.’’
De Soester heeft de mysterieuze verdwijning bij de politie gemeld. ,,We nemen dit serieus’’, zegt politiewoordvoerder Hans Meuleman. ,,Mochten we een melding krijgen van bosuilen in een kooi, of op internet, en de legaliteit kan niet worden aangetoond, dan worden ze in beslag genomen en volgt proces-verbaal. Dat staat buiten kijf. Dan is er sprake van forse overtreding van de flora- en faunawet. Uilen zijn beschermde dieren.’’
Het verbaast Van den Berg dat hij alleen een melding en geen aangifte kon doen. ,,Het zijn wilde dieren, die niemand toebehoren. Diefstal is niet mogelijk’’, legt Meuleman uit. ,,Actief speuren is vrijwel onmogelijk, maar we zijn geïnteresseerd in meldingen die ons op het juiste spoor zetten.’’

Van den Berg is kapot van de verdwijning. ,,Dit is mij in de zeventien jaar dat ik dit werk doe, nog nooit overkomen.’’ Hij overweegt de nestkast niet meer in de schuur op te hangen. ,,Iedereen kan er bij. Vijf jaar geleden zijn de kasten al eens van de muur gehaald en is er graffiti gespoten.’’
Overigens heeft Van den Berg ook goed nieuws uit de polder. ,,In andere kasten vonden we twee kerkuilen en een steenuil.’’

 

 

Op 23 januari 2012 gaat de schop weer in de van Weedestraat


lees meer.

 

 

16 sept: Het van Weedestraat-ei is gelegd en wij zijn verheugd met het feit dat wat betreft deel 1 de wethouder met haar team dit zo voor elkaar heeft gekregen. Eenrichting, soberder, rotonde blijft. Gezien deze sobere tijden en bezuinigingen vragen wij ons af of de 1.4 milj voor deel 2 niet beter besteed had kunnen worden. Maar niet getreurd, deel 2 blijft tweerichtingverkeer gezien de pertinente vraag van de hr. Nota (Winkelkring) en dat wordt dan waarschijnlijk wel het meest bezochte en/of het beste stuk. Maar hoe ze dat allemaal op 1 niveau (zonder de hoogte verschillen bij bv het Kruidvat) willen krijgen blijft voorlopig een raadsel.

3 juli: inspraak gesloten van Weedestraat, lees VVP notitiedetails .

23 juni het Raadsvoorstel inz. Engendaal is aangenomen. Lees.

Op 23 juni gaat het Raadsvoorstel inzake Engendaal naar de Raad, lees..

De planning voor de Inspraak van Weedestraat en alle andere details hieromtrent vindt u hier.

De hr. Koelewijn liet de 18e mei weer eens zien waar Soest2002 "goed" in is. Vanwege zijn wangedrag moest de nestor zelfs vragen omschorsing van de vergadering. Lees.

De plannen voor Groot Engendaal in mei zijn, lees ook:

 

De van Weedestraat gaat in mei 2011 de behandeling en mogelijk de inspraak in, lees meer op de VWpagina.


updated: 16-okt-18

VOOR MEER GROOT ENGENDAAL UPDATES kijk hier.

30 maart 2011:::

8 januari 2011::: zo denkt soest2002. Lees. 11 januari en zo de VVD, lees.

5 januari 2011::

Nieuwbouw blijft nog een spel over de rug van ouderen. Maar wel buiten de rode contouren graag, dat schept vele extra mogelijkheden. Waar gaat het eigenlijk om??
En het is te hopen dat de coalitieleden hun rug recht houden tegenover al dit Engendaal projektontwikkelingsgebied-geweld. De wethouder ligt in de revalidatie tot eind januari.

+++++++++ 2010+++++++++++

30 december::: Oud wethouder Middelkoop vindt onze gedachte NAIEF. Lees.

29 december:: Realisme Harry Witte en coalitie wint van het opportunisme van de oppositie. Lees wat een goed gesprek vermag te doen en wat de oppositie in haar tijd 2006-2010 dus heeft laten liggen. Of ging het altijd alleen maar om de nieuwbouw van villa's in het weiland??? Dat kan toch niet waar zijn???

28 december::: Hier is onze artist impressie van het Schreuderlaan/Engendaalplan.

22 december:: Weer een tekening in omloop die laat zien hoe de Insp. Schreuderlaan wordt volgebouwd. 2.5 ha nodig waarvan 60% voor WONINGBOUW. Wilt u het plan zien mail ons. En wel met een ontsluiting op de Beek en Daalselaan. En daar zitten ze al met in- en uitrijproblemen. Dan wordt het nog drukker bij AH en Souveraine. Of op de Insp. Schreuderlaan als het ideetje van Soest 2002 om de uitrit van Souveraine op de de Beek en Daalselaan af te sluiten en te ontsluiten op de Schreuderlaan.

16 december:: Wat een lang verhaal zeg. Wie kent het plan??? Wethouder Witte krijgt een maand om met antwoorden te komen inzake Schreuderlaan en Engendaal. Lijkt op maar een strategie, oppositie wil koste wat kost buiten de rode contouren bouwen en gebruikt Engendaal als breekijzer.

30 november:: De gezamenlijke oppositie (hoe eens kunnen ze het zijn) willen Groot Engendaal aan de Insp, Schreuderlaan. Lees Voorstel voor raad 16 december 2010

19 november 2010:: In principe kan de VVP een heel eind meegaan met de ONTWIKKELRICHTING van Weedestraat. MAAR GRATIS PARKEREN mag nooit gaan leiden tot subsidie aan de middenstanders en tot nog meer (winkel)sluipverkeer. Lees

10 november:: Groot Engendaal komt na 2 jaar weer uit de kast. Plannen voor Insp. Schreuderlaan lijken onveranderd.

9 november:: Inloop inz van Weedestraat en bijeenkomst op gemeentehuis met wethouder van Berkel over Kerkebuurt en verkeersoverlast.

Verslag 28 oktober in de Ontmoeting over van Weedestraat. Lees.

De jaarlijkse contributienota valt een dezer dagen bij u in de bus. Laat dat is waar, maar met een klein aantal mensen moeten we wel alles regelen. Hulp in het bestuur is NOODZAKELIJK.

AUB noteren::: Algemene Ledenvergadering der VVP op donderdag 11 november in Artishock vanaf 2000 uur.

En nu is het 28 oktober en vanavond worden visualisaties etc getoond in de Ontmoeting op het Stadhuis van 1930. hier kan men zien hoe er nu gedacht wordt over de aanpak en over de rijrichting bv.

Het is nu al weer september 2010. De tijd snelt voort en we beginnen weer met een NIEUWE AANPAK van Weedestraat. Op 9 september in de Ronde.

Maart 2010: De groene combinatie heeft de verkiezingen gewonnen en gaat met een minimale meerderheid aan de slag. GGS, D66, GL en CDA gaan met gode moed een moeilijke tijd in. De andere partijen wilden echt geen verantwoordelijkheid dragen in deze moeilijke tijden.

Het gaat GROENER worden in Soest !

januari 2010: Na het overlijden van wethouder Lemmen gaat B&W in een kleinere formatie door tot 3 maart.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

december 2009

17 december: Weinig meer te zeggen dan dat de coalitie de zaak niet wil zien in een breed debat maar gewoon zijn zin doorzet. Het Ontwikkelingsplan, met hoeveel haken en ogen dan ook is aangenomen.

Hier de presentatie van projectmanager met details parkeren.

RondePlus van de 10e december, terugkrabbelen, onafhankelijk onderzoek, parkeren in weiland bij Korte Brink etc. lees

Alles over VWplan bij elkaar, alle rapporten, advocaten etc.Lees......

Beleving en noodzaak Landelijk Gebied staan volop in de schijnwerpers!Lees meer.

5 dec Aanvullend Raadsvoorstel van
Weedestraat maar B&W vergeet de omgeving !

4 december: Sinterklaas B&W jubelt over van Weedestraat maar extra kosten en onvoorziene zaken komen er aan !

11 december 2009: Kopie van presentatie door de projectmanager van Weedestraat, met nog duidelijker plaatjes. Kijkt u ook gerust op de site van de gemeente.

10 december 2009:: Verslag van de RondePlus, heet van de naald.

Actielijst (klik) voor de komende tijd

5 november 2009: Soest2002 loopt kleerscheuren op na Hilhorst-Heipo actie van GGS. Lees

Oktober

September 2009

25 september: Burgemeester boos en roept politici tot de orde.

22 september: Structuurvisie en Soest groeit volgens wethouder rustig naar 48500 inwoners. Vreemd toch. Lees alles.......

17 september: Birkstraat en VERDER. Lees......

Volgens bronnen aan de Dalweg lijkt het er zeer sterk op dat de huidige coalitie er op uit is om een zo minimalistisch mogelijke Ecologische VerbindingsZone EVZ uit te laten werken voor de Birkt-Eem. Deze EVZ hoeft pas in 2018 klaar te zijn maar alles schijnt er binnen het Witte Huis nu op gericht te zijn om het voor maart as. dichtgetimmerd te hebben. Voor de flora en fauna ook, want het eerste keuzegebied is zo arm als het maar zijn kan. ARM SOEST. Lees......

ZWALUWTIL MET VLINDERZOLDER IS GEOPEND.
Bekijk hier een korte filmimpressie van een stormachtige happening..Meer foto's etc en bekijk de Stadsvogelprijs brochure van IVN en gemeente.

Mocht u geen beeld krijgen klik dan hier.

5 sept::Structuurvisie beantwoording door gemeente ligt bij 650 mensen in de bus. Raad vergadert 17 sept over dit voorstel in de Ronde.

Lemmen en de Birkstraat::: Discussie gaat niet alleen over parallelwegen, maar ook over tunnel Ossendamweg, stationzuid en busstation (dat niet kan volgens Connexxion), over de ontsluiting van Amersfoort en over kruispunt Soesterbergsestraat/Vondellaan met eenrichtingsverkeer naar winkels Soest Zuid. Alleen als dit zeer ingrijpende en samenhangende totaalpakket van maatregelen erdoor zou komen gebeurt er wat. Informeer u hier.

8 september :: Conceptontwikkelingsplan van Weedestraat is uit. Na 28e ter inzage.

5 september :: De Ecologische VerbindingsZone Birkt-Eem kan op net zoveel steun van deze coalitie en haar grootste trekker rekenen als toendertijd het Ecoduct. Niets dus. Dit volgens welingelichte bronnen van ons binnen het Witte Huis. Alles moet bewaard worden voor de rode bouwambities. Lees Rondweg, die toch zo nodig in de Structuurvisie moet.

5 september :: Beantwoording 650 reacties op Strcutuurvisie in de bus. ZWALUWTIL geopend. Bekijk film en de foto's

4 september : Grote ambities, maar aantal zaken kan niet of gaat veel meer kosten dan begroot. Oa. Soest Zuid

3 september : Lemmen plonst weer eens in het diepe met Birkstraat. Ecologische verbindingszone wordt zo een wassen neus. Winkels Soest Zuid eenrichtingsverkeer.

in september : VERDER organiseert 17e Publieksavond verkeer Midden-Nederland. Nieuwere versie Structuurvisie zal er wel aankomen. Tunnelvisie Ossendam misschien ook?

Augustus 2009

augustus 2009: Rustig, maar de zwaluwtil komt er dus wel. De VVD begint in de Soester Courant als eerste aan de verkiezingsstrijd. Karel spreekt.

Juni 2009

juni 2009: Ook in het Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening zitten veel te veel mazen voor al te ambitieuze bestuurders. Bedenkingen zijn onderweg naar de Provincie.

Op woensdag 3 juni as van 19.30 tot 20.30 wilde de wethouder Middelkoop de Raad graag bijpraten over de ontwikkelingen van Weedestraat. Leest u deze artikelen eens uit TROUW en vanuit Amersfoort. En toch maar door gaan. Zie onze brief.

Mei 2009

mei 2009: Zwaluwtil komt er toch. Bezwaarschriftencommissie stelt B&W beslissing in het ongelijk. Oorspronkelijke beslissing had nooit gebaseerd mogen worden op niet bestaande plannen. Jammergenoeg is het broedseizoen reeds voorbij.

Maart 2009

21 maart 2009 Lente en de Gouwe Ouwe is terug in Soest.

12 maart 2009: Raadsvergadering voor oa. kredietaanvraag Plan van Aanpak van Weedestraat.

5 maart 2009: Heel veel vragen en reacties van bv. MooiSoestdijk. Bouwen en parkeren aan Dorpsrand. Steeds meer konijnen uit de hoed.

4 maart 2009 : Uilenlezing groot succes. Meer dan 250 man, wanneer was het ooit zo druk op het Witte Huis ???

Februari 2009

27 februari 2009: De echte glossy structuurvisie is gepresenteerd. Plan van aanpak van Weedestraat ook. 2 maart en 5 maart op Witte Huis.

20 februari 2009: Structuurvisie op Youtube , copie bedenkelijk plan in ons bezit, 27 febrauri verder nieuws. Lees.....

13 februari 2009: Volgens eerst vandaag op de gemeentelijke site bekend gemaakt werd, wordt de structuurvisie aangehouden tot 17 februari. Er moet nog aan gesleuteld worden.

13 februari 2009 Tweespalt groter dan ooit. Lees.....

12 februari 2009: Toch ontwikkelingen achter de Brinkweg. Lees>>>

Januari 2009

29 januari 2009: Bekijk de video van de til in Brabant.

24 januari 2009 : Bewoners Jachthuislaan, Insingerstraat etc. erg boos op de gemeente

20 januari 2009 : B&W weigert bouwaanvraag bewoner voor een zwaluwtil. Hoezo een groen Soest voor de vogels.
En wethouder Krijger, die over de natuur gaat is zelfs zo'n voorstander van de doelstellingen van de Stadsvogelprijs.
Het wordt tijd dat de VVD zijn echte eigen gezicht eens durft te laten zien en niet alleen maar achter 2002 aanloopt.

Zo iets wordt dus op dit moment tegengehouden door ambtelijk gedoe en lege woorden.

20 januari 2009 : Smitsveen in rep en roer. Wethouder van Projektontwikkeling is gebeten.

15 januari 2009: De zwaluwtil komt er aan. Mussenkast is reeds geplaatst.

18 december: Raad beslist , B&W mag verder met haar autovrije plannen. We zijn dus weer terug bij AF. De salami-tacktiek viert weer hoogtij.

12 december: Gouden Oliebol (jaarlijkse GroenLinks-prijs voor Vrijwilligers) verkiezingen 2008. Bekijk de genomineerden en stem.

12 december: Verslag bezoek van B&W aan Soestdijk/'t Hart ruim 2 maaanden na dato beschikbaar. Lees...

11 december: De Beste Banketbakker uit Soest Lex Verkley (Chapeau !) spreekt zich uit.

11 december Jaap van den Berg (Marathon Man) gaat in maart 2010 iets moois doen.

10 december 2008: Onze brief naar de raadsleden is uit. Dit is het begin:


voor de volledige tekst van onze brief klikt u hier.

5 december: Gisteren kwam de antwoordbundel van de gemeente op de Griftlandsessies bij een aantal geregistreerden per email binnen. Dat heeft even geduurd zeg. Maar kijk en lees. Wij vinden te vaak de woorden OP DIT MOMENT voorkomen in de antwoordbundel, zit er dan toch nog iets voor de nabije toekomst achter????

4 december 2008: Reacties vanuit enige politieke hoek worden vinnig. Waarheid steekt zeker. Lidl gaat zelfs daar weg zegt de man die alles weet, Pietje bel. Lees oa. zijn reacties !

30 november 2008: Na lang spitten zijn we er toch weer in geslaagd iets boven water te krijgen. B&W wil en zal autovrije van Weedestraat krijgen. Eerst het begin en na de verkiezingen (als deze coalitie onverhoopt terug mocht komen) wil zij denken over de rest. Niks praten over repercussies. Niks informatie geven over kosten, gewoon doordrammen. Komt op 17 december of in januari naar de Raad.

25 november 2008: B&W hebben zelf besloten dat zij blijven gaan voor hun idee inzake de van Weedestraat, lees hun besluit no: 18 van 25 november 2008. Dit standpunt wordt dus aan de Raad voorgelegd in december of januari.

11 november 2008: Duidelijkheid bij gemeente nog ver te zoeken. Over welk plan van Weedestraat gaat het nu?? Lees...

6 november 2008: onze reactie op de 5e variant van de hr. Bert Smit en een weergave van de gesprekken op 22 oktober tussen aanwonenden en winkeliers van Weedestraat.

4 november 2008: Begroting tegen het licht op 6 nov, geen geld voor ambities, farce majeure, lees verder.

3 november 2008: Soest heeft last van kredietcrisis. Lees.

30 oktober 2008: reactie op artikel van de hr. Koelewijn op www.soestactueel.nl

27 oktober 2008: Winkelkring wil nu weer NIET DICHT. Geen afsluiting van Weedestraat.

25 oktober 2008: Wilgen knotten begint weer in Soest, bekijk filmpje voor meer informatie.

25 oktober 2008: Ingezonden stuk in de Gooi en Eemlander van een echte Soester. Lees makkelijker hier.


de volledige tekst kunt u hier in duidelijke letters lezen.

23 oktober 2008: Verwarring alom in de Ronde op het Witte Huis ! Waar praten we nu over en wat weten we er eigenlijk van??? Raadsleden worden wakker geschud door insprekers die de puntjes op de i komen zetten en door de hr. van Vuuren van de CU die nog eens haarfijntjes het (niet de lading dekkende) voorstel tot besluit voorleest. Consternatie, wat nu??? Lees.

22 oktober 2008: B&W ontmoeten separaat aanwonenden en winkeliers. Lees kort verslag .

7 oktober 2008: Soestdijk/'t Hart ontmoet B&W. 250 mensen moetn niet denken dat ze de politiek in Soest uitmaken. Wij gaan verder met onze plannen. Griftland stelde ook niet veel voor. Wie luistert nog naar wie.

30 september 2008: B&W legt ei. Het wordt de compleetste variant. Geheel autovrij.

18 september 2008: In Soest ruikt mest ANDERS dan in andere gemeenten. Dus kan er geld uitgegeven worden om te kijken of we de regels dan zo kunnen buigen zo dat er toch gebouwd kan worden in een stankcirkel. Ra, Ra, Ra?????

18 september 2008: VVD-er van Geet boos over slecht of geen onderzoek naar weekmarkt. Lees>>>

10 sept 2008: De Middelwijkstraat is nog niet eens helemaal klaar, de Birktstraat zorgt al voor vele problemen in de avond en als klap op de vuurpijl gaat de Torenlaan in Baarn op 2 maanden op slot. Van 4 okt tot 28 november wordt het omrijden geblazen. Lees>>

5 sept 2008: Kabinet stelt Randstad2040 Structuurvisie vast.

5 sept 2008: Kijk eens aan bouwers willen weer buiten de rode contouren aan de Inspecteur Schreuderlaan. Lees>>

26 aug 2008: B&W komt naar Soestdijk/'t Hart 3761 en 62 op 7 oktober. Beetje laat gezien alle ontwikkelingen rondom de van Weedestraat , want mogelijkerwijs hebben de mannen tijdens hun vaknatie al een alternatief gekozen. Details en onze visie.

12 aug 2008: Kijk eens hoe goed de kerkuilen het in Soest doen ! Weer nieuwe ringactie, nu aan de Stadhouderslaan.

11 aug 2008: Weekmarkt verplaatsing loopt niet zoals VVD wil, het wordt op zijn vroegst pas voorjaar 2009. Lees.

  3 juli 2008: Te hoge ambities worden waarschijnlijk onbetaalbaar voor Soest.

  2 juli 2008: Soester Zakenkring schrijft in blad Ondernemersbelang over van Weedestraat en Rondweg.

  1 juli 2008: Tussenbalans van de NV Utrecht (2MB pdf) komt op voor bescherming van groen en blauw.

29 juni 2008 : Laatste nieuws na de info-avond lees hier de gecombineerde verslagen.

Infoavond 11 juni 19.30 uur op Griftland College. Groot succes, bijna 300 mensen aanwezig, naast ruim 20 aanwezige VVP leden zijn er dus nog veel meer mensen die iets in willen brengen. Ambtenaar wilde zelfs van Weedestraat verplaatsen, lees>

31 mei: A1 Eemnes - Amersfoort wordt versneld verbreed. Lees hier>>>>>

31 mei: infokraam bij Hema . vele mensen zijn tegen 1,2,3 dus voor NUL variant. veel flyers en folders uitgereikt. VVP op RTV Utrecht !

28 mei: VVP campagne voor variant NUL van start.

21 mei: GGS schrijft in regionale bladen over de 4 varianten Winkelhart. Lees....

21 mei: de eerste infodag heeft plaastgevonden, lees ! De 2e vindt plaast op 31 mei. Op 11 juni is de meepraatavond (aanmelden bij moona@soest.nl of 035 6093422).
en daarna kiest B&W een variant, oftewel zij gaat een auto kopen zonder specificaties en een prijs te kennen. Maar zij willen DIE AUTO toch! Lekker democratisch.

21 mei: wij willen u nogmaals het mooie gedicht van Jan Visser in herinnering brengen.

15 april: Onze vrienden uit Baarn van de stichting "Behoud de Eemvallei" steunen ons in de strijd tegen de Rondweg. Lees !

13-14-15 april Oude Ambachtenmarkt JO-JO, eerst NIET en toen weer wel. Je weet toch echt niet meer wat je nu moet vinden van het nieuws vanuit het Witte Huis. Eerst werd het als onmogelijk beschouwd, de burgemeester maakt zich druk en het kan wel. Met dit bericht werd het voorafgaande stellige bericht weer teniet gedaan. Maar de markt komt er. en dan gaat men evalueren hoe het dit jaar, met alle verkeersellende die er al is vanwege de Middelwijkstraatwerkzaamheden. verloopt. Zonde van de tijd en het geld, zwaar vertekende cijfers door geheel andere verkeerssituatie.

2 april Winkeliers vinden komst markt te vroeg en ook de marktkooplui willen niet blijven verhuizen. En de Middelwijkstraat ligt al open en dan de Van Weedestraat ook nog eens dicht? Lees maar eens verder.

27 maart ontmoeting met B&W in Soest Midden/De Engh, lees verder.

13 maart, de 4 varianten voor VW straat zijn uit.

21februari, NIROV vindt Burgers maar Rare Jongens. Beetje dom ??? Lees reactie !

21 februari, nog meer nieuwe details. Winkels en Rondweg.

14 februari, nieuw systeem bij de vergaderingen van de gemeente Soest, weer terug naar 2 donderdagen. Eerst Ronde/Ontmoeting, dan in de volgende week sprekershoek/de Raad.

12 februari, Soester molen heeft zijn kap, filmpje op Youtube.

7 februari 3D animatie beelden van Weedestraat op YOUTUBE te zien.

5 februari Eng en Soest Midden worden uitgenodigd voor bezoek van B&W op 27/3

4 februari eerste beelden van winkelplannen in aantocht.

18 januari 2008 Provincie komt met Ontwerp Streekplan. Arkemheen krijgt vorm.

17 januari 2008 VVP spreekt in, geen enkele reactie, ook niet vanuit de raad.

16 januari 2008 Voorzitter MKB Nederland roept op tot bouwstop winkels.

14 januari 2008. Naar nu blijkt weten de mensen van het Smitshof en omgeving helemaal nog niets van de plannen die ons vooruitstrevend bestuur met hen heeft. De Gooi en Eemlander laat een van hen duidelijk aan het woord.

dec 2007 Winkelrapport VWstraat beschikbaar via onze homepage.
Raadsleden hebben het niet, wij wel. Ra, Ra,Ra.

Voor berichten uit 2003 en 2004 en 2005 en 2006 en 2007 kunt u klikken.