Home Wie Bestuur Waarvoor Archief Links Nieuws Contact Suggesties

Laatste nieuws over de Windmolens bij de Isselt in Soest/Amersfoort .

In januari 2018

Doe mee en 'Stop de bouw van windturbines op land'

 

Teken de petitie: u kunt hier op klikken om uw petitie te tekenen.

De Vereniging Vrij Polderland te Soest ondersteunt de petitie van dit burgerinitiatief. Volgens de planning van de overheid worden er door heel Nederland windturbines op land gebouwd. Deze zijn inmiddels hoger zijn dan de Euromast, veroorzaken overlast door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Dat geldt ook voor een dreigend plan (de Isselt/Amersfoort) voor windturbines aan de rand van de Eemvallei die niet alleen het extreem open landschap ernstig zullen aantasten maar ook de fauna zoals de zwaar beschermde vleermuizen zullen vernietigen.

Windenergie op zee is voor de Overheid inmiddels goedkoper dan windenergie op land, tot wel 39 procent! Bovendien is er al voldoende ruimte op de Noordzee gereserveerd voor windturbines om alle plannen voor wind op land te kunnen vervangen. Wanneer de overheid de investering in windenergie zou verplaatsen van land naar zee, dan wordt meer groene energie opgewekt!

Er is dus geen enkele reden meer om nog windturbines op land te bouwen! Toch willen de regering en lagere overheden doorgaan met bouwplannen van vele honderden windturbines. Daarom is dit burgerinitiatief gestart om de Tweede Kamer te bewegen de bouw van windturbines op land te stoppen. Voor dit burgerinitiatief zijn 40.000 ondertekeningen nodig. Uw steun is dus hard nodig.

Zie ook de website van het 'Nationaal Kritisch Platform Windenergie'

 

 

Op 5 september 2017 heeft er in Amersfoort een Ronde plaatsgevonden waarbij ingesproken kon worden. Het resultaat was zeer onbevredigend. Amersfoort had haar regels voor inspraak veranderd en daar was oa. op haar website niets over te vinden. Samen met onze vrienden van Stichting Behoud de Eemvallei en anderen hebben wij bezwaar gemaakt tegen deze handelswijze. Op 19 september volgt er een tweede Ronde.

 

Regio. In het AD van 17 januari 2017 kunt u het volgende artikel lezen over de pro- en cons. En wij zijn niet alleen want omwonenden klagen steen en been over dit soort kolossen, leest u maar . En ook hier wordt men door een buurtgemeente de klos, lees en kijk

 

Hier doen we het voor ! Openheid !

En daarom bieden wij u een kans op een alternatief, kijkt u maar.

 

In een Open Brief aan de gemeenten Amersfoort, Soest, Nijkerk en aan de provincie Utrecht met kopies aan alle buurtgemeenten hebben wij nogmaals aangegeven niet tegen alternatieve energie te zijn. Wij zijn tegen de lokatie Isselt en tegen de manier waarop wij als gsprekspartners worden weggezet. Iedereen mag onze brief hier lezen.

Het Amersfoortse AD dacht een commentaar te moeten schrijven over de combinatie windmolens en touwtje uit de deur. Hoe kan je zoiets van voor je eigen tijd zo misbruiken. Lees.

In Soest heeft de discussie ook plaatsgevonden en men heeft besloten de discussie in eigen hand te houden en niet uit te geven aan stakeholders. U kunt alles naluisteren via een link die op deze pagina staat. Later meer.

November 2016

Op 29 november heeft inspraak plaats gevonden te Amersfoort namens de 5 gezamenlijke partijen werd de volgende presentatie verzorgd. Het grote probleem- en pijnpunt zit hem in de volgende feiten: Amersfoort zegt dat zij partijen heeft uitgenodigd voor draagvlak ontmoetingen terwijl dat op zijn zachtst gezegd bezijden de waarheid is. Er is veel verzet tegen de Isselt locatie en men weigert te praten over de grote risico's met gevaarlijke stoffen en een gashouder op het terrein. Voorlopig is het plan nog niet afgeblazen maar een grote waai is al gegeven, men moet met goede argumenten komen en ons niet met een kluitje in het riet willen sturen. De voltallige Raad van Nijkerk heeft protest aangetekend, men vergeet willens en wetens iets in Amersfoort.

En op 1 december wordt er in Soest gestemd over een voorstel voor en gelijksoortig onderzoek.

Lees het Zwartboek der Windmolens en bekijk de video.

 

 

Lees hier het ZWARTBOEK

 

De Soester Courant had een ander plaatje, maar wij denken dat het onze meer de waarheid en de echte maten laat zien. Oordeelt u zelf. Onze foto is een samenstelling van twee fotos, zelfde camera, zelfde directe lijn afstand. Een dan eerlijk photoshoppen. Zoals u kunt zien is de verhouding tussen de electriciteitsmasten en de 125m ashoogte vanm de ingebrachte molen behoorlijk eerlijk en goed.

 

c

Daarom doen we het !

b

 

En daar zijn heel veel gemeentes, besturen en overheidsorganen het roerend mee eens, lees maar.

Bescherm Unieke Groene Openheid.

 

Amersfoort komt op donderdag 17 november van 1900-1930 haar plannen voor de windmolens laten zien tijdens de Samenleving bijeenkomst van de Raad.

De Gooi en Eemlander schreef vandaag 15/11 een groot artikel over de windmolens en over het verzet dat groeit. U kunt het hier lezen of hier

Ons is gebleken dat de Provinciale Staten nog moet oordelen over de herijking van haar plannen met het Landelijk gebied. PRV/PRS komen 21 nov aan de orde in de Commissie vergadering. Omdat de openheid van Eemland in zowat elk plan/rapport/onderzoek wordt geprezen als UNIEK hebben wij samen met 3 ander partijen de volgende brandbrief naar de PS gestuurd.

a

 

30 sept

Op 30 september hebben wij samen met Stichting Behoud de Eemvallei, met de Vereniging Vrienden van het Nationaal Landschap Arkemheen en Eemland en met Dorpsbelangen Hoogland-West een protestbrief gestuurd naar B&W van Amersfoort met kopie naar Gedeputeerde en Provinciale Staten van Utrecht.

Dinsdag avond 4 okt as wordt er een Rondebijeenkomst in Amersfoort gehouden over dit project. Vanaf 2000u in de Molendijkzaal.

 

De impact inzichtelijk gemaakt. Eerst een punt met gelijke afstand en dan een panoramafoto vanaf dat punt..

Deze foto is genomen bijna aan het einde van de vogelboulevard bij Kragtwijk, vlak bij de Eem. Vanaf dit punt is de afstand tot de La Balise flat aan de A1 (60m hoog), tot de mogelijke windmolen (tiphoogte op 135m) en tot de Oude Kerk in Soest (spits op 44m) even groot, 3200 meter. Let wel een hoogspanningsmast is slechts 60m hoog. Dan ziet u meteen de visueele impact van zo'n ding op de openheid. Nu praat men nog over slechts 2 molens, maar met doorkijk naar meer, liefst een park vol.

Kustprovincies: geen windmolens meer op vasteland

Kustprovincies willen een stop op de bouw van windmolenparken op het vasteland. Ze vinden dat verdere groei van het windmolenarsenaal op zee plaats moet vinden, nu de kosten voor de bouw van die parken rap dalen. Dat blijkt uit een enquête van deze krant. Friesland en Noord-Holland zijn het meest uitgesproken. Lees verder......

En dan wil Amersfoort hier aan de gang, in een Nationaal Landschap !

Foto langs het Klompenpad achteraan loopt de Eem.
De mast zou dan rechts van de hoogspanningsmast komen en ipv 60m wel 95m hoog zijn.

22 sept 2016 Het nieuws uit Amersfoort is binnen.
Men onderzoekt twee supermolens naast Nationaal Park Landschap Heel de Heuvelrug Arkemheen Eemland.
Via de volgende link kunt u alle rapporten lezen en downloaden.

En jawel, misschien precies op de grens met het grondgebied van Soest, het paarse stuk en het bos er onder. Een paal zou dan ongeveer bij de aanwijzer komen. Maar dat is niet geheel zeker.

Artist impression uit rapport.

Op deze artist impressie heeft men de hoogspanningsmast die in de linkerbovenhoek van het weiland staat weggelaten.

 

Hier wat hemelsbreed maten ter informatie.

 

Het meest belangrijke is echter dat men nu onderzoek doet voor 2 molens op die locatie en later misschien voor meer.

Het gaat ons niet om voor of tegen de wind- en/of zonneenergie, maar wel om alles wat er tot heden is gepresteerd om Arkemheen Eemland en mogelijk een Nationaal Park Heel De Heuvelrug te laten slagen als een wereld van rust en groen in een hectische randstedelijke omgeving. Iets wat wij met z'n allen nodig hebben om te onthaasten, te genieten en rust te vinden.

Een rechter van de Raad van State vond vorig jaar dat "windmolens de omgeving aldaar verpesten".

Dan komt men met de zoekplaatsen voor zonneweides en molens en daar worden wij niet vrolijk van. Eerlijk gezegd, we zijn er zwaar op tegen en zullen dat uitdragen.

Uit de volgende fotoimpressie van Eemland tussen Soest en Amersfoort zult u kunnen zien dat de scheiding tussen polders en stad wordt gevormd door een bomenrij, zeker visueel. Deze rij komt bijna nergens boven de 40m uit, alleen de hoogspanningsmasten met 60m steken daar weer boven uit.

Masten met een ashoogte van 80 tot 95 m en een tiphoogte tot wel 135m komen daar dus VER BOVEN UIT.

Wij willen graag de kwaliteit van de polder bewaren. De lijst met Provinciale en Gemeentelijke plannen om dit mede te bewerkstelligen is groot. En dan komt dit er tussen door.

Oordeelt u zelf.