Home

Wie

Bestuur

Waarvoor

Archief

Links

Nieuws

Contact

Suggesties

Op 14 december 2017 worden de opinies besproken en op 21 december zou er besloten moeten worden door de Raad. Dik plan waarvan volgens het AD vele raden eigenlijk niet weten waar ze voor tekenen.

 

 

 

 

Ergens in de opstelling van de RRV wordt opeens de spoorlijn van Amsterdam/Baarn naar Amersfoort als de grens van Eemland aangenomen in de visie. Ten Noorden is het blauw ingekleurd en ten Zuiden van de lijn is het gewoon wit. Dit komt niet overeen met de wijze waarop Eemland sinds jaar en dag wordt gezien, zoals ook bv. weergegeven in de Provinciale Landschaps kwaliteitsgids van Utrecht en dit strookt ook niet met oa. het bestemmingsplan Landeljk Gebied van Soest.

Hoe kan dat nu? Ja dat is even een vraagteken. Bij de Nota van Beantwoording lezen wij dat het slechts gaat om een idee voor een bouwsteeen voor een mogelijke toekomstige Omgevingsvisie. men wilde de tekst toch maar niet aanpassen.