Home

Wie

Bestuur

Waarvoor

Archief

Links

Nieuws

Contact

Suggesties

Reginale Ruimtelijke Visie RRV, informatie pagina.

En we zijn het nieuwe jaar 2018 begonnen. Een verkiezingsjaar en als de Groene rand van Soest en Arkemheen Eemland u wat waard is dan weet u vast wel waar u op wilt gaan stemmen. Wij zullen niet nalaten u daarbij van informatie te voorzien.

4 januari 2018 Steeds meer lijkt het er op dat in de tijdspanne van 2 jaar, Eemland als Buitenplaats van de Randstad - via er zo maar ingeslopen regeltjes - een mooi en belangrijk onderdeel van haar gebied dreigt te verliezen. Sinds de ATLAS van 2016 waarin alles nog ging over Nationaal Landschap Arkemheen Eemland tot aan de rand van de bebouwing van Soest wordt het nu in de RRV Eemland tot aan het spoor. En de burgers zijn daar NOOIT in gekend. Lijkt ons een aardig onderwerp voor de komende verkiezingen.

Wilt u echt weten waar het verschil zit ?? Dan neemt u een van de bovengenoemde pdf's , schakelt de zoekfunctie in en tikt dan in "Landschap", kijk dan wat u leest. In 2016 wordt het landschap de hemel in geprezen en in 2017 steelt men zomaar een paar honderd hectares. En geen burger die er iets over heeft mogen zeggen. Ruwweg wordt ruim 350 ha even "vogelvrij" verklaard, de rode driehoek hieronder dus.

krt

Onze collega's uit Baarn verwoorden het zo naar de Provincie op hun website

De arrogantie van de bestuurders ten top. Zo'n discussie is te ABSTRACT voor burgers en daarom hebben wij ze niet uitgenodigd. Wij kunnen veilig stellen dat de RRV tot stand is gekomen zonder betrokkenheid van de BURGER. Zoals wethouder Stegeman van Amersfoort het misschien wel het meest apart onder woorden bracht "Dat is veel te Abstract voor de burger" Hoezo Bestuurlijke Vernieuwing ?? Bij Dorpsbelangen Hoogland hebben ze dat ook geconstateerd, leest u maar. En de SGLA uit Amersfoort doet er ook nog een schep bovenop. ook Nijkerk legt zich niet neer bij opdracht, lees hier. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat dit in 9 gemeentes zo maar kan. Maar het laatste woord is nog niet gevallen.

Op 28 december 2017 gaf onze voorzitter Robert van Motman een interview op Radio Soest. Wij willen u dit niet onthouden en u kunt het hier terugluisteren.

In december 2017 heeft de Raad van Soest de RRV van de 9 gemeentes goedgekeurd. Het is ons een raadsel hoe men in Soest over een aantal essentiele punten is gestapt. Hoe kan het dat niemand in de Raad aandacht heeft besteed aan het "vogelvrij" verklaren van de polders tussen de spoorlijn en de rand van Soest, zeg lange Brinkweg -Birktstraat . Dit moet dan een van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie van Soest gaan worden. Oftewel de kaders zijn al gesteld voordat de burgers hebben kunnen participeren. Hier kunt u de originele RRV downloaden of inzien.

Laatstelijk bijgewerkt op 15 Januari, 2018

Na de Raad van 21 december 2017

 

 

Op 21 december 2017 heeft Soest het jaar afgesloten met de aanname van de RRV een visie van 9 gemeentes op de Ruimtelijke Ontwikkeling, hierbij werd stilletjes een stuk van Landschap Eemland "vogelvrij" verklaard. Dit rode stuk dus, inclusief dierenopvang, VVZ, ijsbaan,terrein GrootGaesbeker Gilde en een waardevolle waterberging en waterafvoer. We zullen het nog even niet hebben over de natuur, het Landschap en het groen.

krt

Vierde STATION voor Soest !!!!!!!!!

st

En dit is nog niet alles want er staat ook op blz 40 in het RRV voorstel dat men Eemland wil beschermen van Randmeer tot aan de spoorlijn Amsterdam naar Amersfoort. Met andere woorden het Landelijk Gebied, deel van Landschap Arkemheen Eemland dat ligt tussen het spoor en de rand van Soest , zeg maar de Lange Brinkweg, van Lenneplaan en de Birkstraat wordt dan uit het beschermde deel gehaald. Dan valt het GrootGaesbekerGilde terrein dus ook in het vogelvrij verklaarde gebied.

Leusden is faliekant tegen het opnemen in de RRV van ook maar enige regel die gaat over woningbouw. Leest u maar.

Op 14 december werd in vooroverleg gesproken over de RRV. Vooruitlopend op de verkiezingen in Maart worden posities gekozen. Het schrikbeeld van bouwen in de polder richting de Eem doemt op. In Soest en Baarn is een aantal politieke partijen er totaal niet gerust op. Lees hier meer . Dat betekent dus dat men in Leusden niet wil, in Baarn en Soest grote vrees heeft en er toch via een achterdeur geprobeerd wordt iets als visie geaccepteerd te krijgen. Donderdag de 21e wordt er besloten. Het meest in het oog springende is dat men het nergens over aantallen heeft maar wel de bescherming van het gebied tussen de spoorlijn Amsterdam>Amersfoort en de grens van Soest op wil heffen. Hoe doorzichtig kan iets zijn ?

Op 10 december 2017 heeft de VVP de volgende brief aan B&W en de Raad gestuurd. Wij zijn benieuwd naar de reacties bij de voorbespreking do as 14 dec, deze avond begint om 1930u en is openbaar. En natuurlijk wordt er in de Raadsvergadering van een week later (21e) mogelijk over besloten.

Recent vond er een door de Vereniging NatuurMonumenten georganiseerde bijeenkomst plaats over Eemland, in het bijgaande artikel kunt u er meer over te weten komen.

Op 14 en 21 december 2017 wordt er in de Soester Raad gesproken en besloten over de Regionale Ruimtelijke Visie RRV, lees hier meer want opeens is de grens van Eemland veranderd.

6 juni 2017 Een Regionale Ruimtelijke Visie en een Nieuw Wonen Visie laten samen een mogelijke aanval op de polder zien. Er wordt in beide visies gesproken over "zoeken buiten de rode contouren" en het Nationale Landschap Arkemheen Eemland is ineens vele hectares kleiner geworden. Wij gaan op zoek naar de details achter deze visies. Inmiddels hebben wij samen met onze vrienden van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) een zienswijze ingediend bij alle betrokken partijen. U kunt de regionale Ruimtelijke Visie hier downloaden.

14 maart 2017

 

De Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud De Eemvallei (SBDE) hebben gezamenlijk bij de Soester gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbesluit ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a te Soest.’

Behoud van de ruimtelijke kernkwaliteit zoals extreme openheid van het landschap staat voor VVP en SBDE hoog in het vaandel. VVP en SBDE zijn daarom tegen het wijzigen van het bestemmingsplan om nieuwbouw van een zeer grote stal/schuur mogelijk te maken, mede omdat het Ontwerpbesluit niet voorziet in het wegbestemmen van de reeds bestaande stenen rundveestal. Daardoor zal deze extra verstening de groene polderrand  ernstig aantasten.

Vorig jaar juni vermeldde de Soester gemeenteraad nog de aanbeveling in haar raadsverslag om in te zetten op actieve ontwikkeling van het landschap en de natuur buiten de rode contour van Soest. Ook werd vastgesteld dat er door regulering moet worden behouden wat er aan natuur en landschap is. Daarom menen VVP/SBDE dat de gemeenteraad de realisatie van een nieuwe stal niet mogelijk dient te maken.